Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus vaaditaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoilta, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuilta pientaloilta.

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, joiden tiedot löytyvät Energiatodistusrekisteristä: www.energiatodistusrekisteri.fi.

Todistuksen voi laatia myös jo ennakkoon ennen varsinaista voimaantulopäivää. Todistus laaditaan luonnoksena Energiatodistusrekisteriin ja energiatodistuksen laatija allekirjoittaa todistuksen sähköisesti 1.7.2017 tai sen jälkeen ja toimittaa todistuksen tilaajalle.

Energiatodistuksen hankkii talon myyjä tai vuokralle antaja

Energiatodistus tulee esittää silloin, kun taloa ollaan myymässä tai vuokraamassa. Todistus laaditaan aina koko rakennukselle, vaikka kohteena olisi esimerkiksi vain paritalon toinen asunto. Se tulee olla nähtävillä jo asuntonäytössä.

Energiatodistus tulee olla hankittuna jo aiemmin, jotta tiedot voidaan ilmoittaa myynti- tai vuokrausilmoituksessa. Viralliset, lainmukaiset energiatodistukset laaditaan Energiatodistusrekisterin kautta ja niissä on rekisteristä saatava todistustunnus sekä laatijan sähköinen allekirjoitus.

Kohdekäynti oleellinen osa energiatodistuksen laadintaa

Pakollisen kohdekäynnin aikana energiatodistuksen laatija tarkistaa mm. talon rakenteet ja järjestelmät. Kohdekäynnillä ei kuitenkaan avata rakenteita tai tehdä mittauksia. Käynnin tarkoituksena on vahvistaa, että talon piirustuksista ja muista asiakirjoista saadut tiedot pitävät paikkansa ja havaitaan mahdolliset muutokset.

Kohdekäynti on välttämätöntä myös talolle annettavien energiankäytön tehostamistoimenpiteiden laatimiseksi. Toimenpide-ehdotukset ovat oleellinen osa olemassa olevan talon energiatodistusta.

Apua saa esimerkiksi Motivan neuvontapuhelimesta tai netistä. Motiva antaa energiatodistuksiin liittyvää neuvontaa ympäristöministeriön toimeksiannosta sekä kuluttajille että energiatodistusten laatijoille: www.motiva.fi/energiatodistus. Puhelinneuvonta palvelee tiistaisin klo 9-12 numerossa (09) 6122 5090, neuvontapalvelu on suljettu heinäkuussa. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse: energiatodistus@motiva.fi

Lue lisää muuttuvasta energiatodistuskäytännöstä TM Rakennusmaailman artikkelista numerosta 5/17.