Metron valmistuminen pistää vauhtia Espoon asuinalueiden rakentamiseen. Kaupunki suunnittelee Finnoon metroaseman ympäristöön merellistä keskusta kolmelletuhannelle uudelle asukkaalle.

Finnoon metrokeskus on osa nauhakaupunkia Matinkylän ja Kaitaan välissä Etelä-Espoossa. Alueesta suunnitellaan merellinen ja omaleimainen. Finnooseen tehdään asuinrakennuksia ja metroaseman yhteyteen toimistoja, kauppakeskus ja erilaisia palveluita.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti viime vuoden lopulla pyytää lisäselvityksiä Finnoon alueesta. Lisäselvitykset on Espoon kaupungin mukaan tehty ja asiantuntijoiden arviot saatu. Selvityksessä on huomioitu mm. kestävä kehitys, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sekä mahdollisuudet rakentaa Finnoon aluetta ja selvitys alueen houkuttelevuudesta.

Selvityksen mukaan Finnoosta voidaan rakentaa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä asuinalue. Kaupunginosaa leimaavat merellisyys ja kaupunkimaisuus.

Kestävää kehitystä

Espoon mukaan asemakaavaehdotus täyttää asetetut tavoitteet ja luo edellytykset rakentaa kestävän kehityksen mukaista kaupunginosaa. Selvityksessä arvioitiin Finnoon kykyä selviytyä ekologisista ja taloudellisista haasteista kestävästi.

Selvityksessä tutkittiin mm. Finnoon rakentamisen taloudellisia edellytyksiä ja energiaratkaisuja. Sijaintinsa ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi alue tulee Espoon mukaan olemaan tuhansien asukkaiden koti ja työpaikka. Finnoo rakennetaan Länsiväylältä merenrantaan saakka.

Asuinrakentaminen keskittyy neljään erilaiseen alueeseen. Alueet ovat metrokeskus, Djupsundsbäcken, Finnoonsatama ja Finnoonkartano. Merenrantaan tehdään kerrostaloja, joista avautuu näkymä venelaitureille ja saaristoon. Espoon suurin pienvenesatama on Finnoossa.

Luonnonläheinen ja merellinen kaupunki

Finnoo eli Suomenoja on selvityksen mukaan houkutteleva asuinalue. Houkuttelevuus perustuu luonnonläheisyyteen ja merellisyyteen. Alue sijaitsee hyvien autoyhteyksien ja raideliikenteen varrella. Finnoota aiotaan rakentaa tiiviisti ja laadukkaasti metroaseman ympärille.

Länsimetron uusi asema sijoittuu Finnoon keskustaan. Sinne rakennetaan korkeita kerrostaloja. Alueesta halutaan tehdä kaupunginosan sykkivä sydän, ja sinne tehdään myös kauppakeskus. Korkealla rakentamisella alueelle halutaan luoda selvä ja erottuva kaupunkikuva.

Rakentamisen ohella Finnoossa huomioidaan luonto- ja virkistysarvot. Linnusto, suojelualueet ja virkistyspaikat halutaan sovittaa yhteen rakennusten kanssa. Asuntorakentaminen Espoon Finnooseen on alkanut, ja valmista pitäisi olla 2030-luvulla.

Länsimetro saattaa Helsingin seudun liikenteen HSL mukaan avautua matkustajille kesällä 2017 välillä Ruoholahti-Matinkylä. Seuraava vaihe eli Matinkylä-Kivenlahti voi olla valmis aikaisintaan vuonna 2020.