Asuntotuotannon aloitukset ovat nousseet Helsingin alueella jo ennätykselliselle tasolle. Huhtikuusta 2016 maaliskuuhun 2017 alueella aloitettiin 16 500 asunnon rakentaminen. Rakennuslupia myönnettiin suunnilleen yhtä suurelle asuntomäärälle.

Viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden maaliskuuhun Helsingin seudulla valmistui 13 500 asuntoa. Tänä vuonna alueelle valmistuu noin 15 000 uutta asuntoa.

Helsinki jäänyt jälkeen ympäryskuntien aktiivisuudesta

Asuntotuotannon asukaslukuun suhteutetut erot ovat kasvaneet varsin suuriksi Helsingin seudun kuntien välillä.

”Viime vuonna koko seudulla valmistui keskimäärin 8,5 asuntoa 1 000 asukasta kohti. Helsingin suhdeluku, 7 asuntoa 1 000 asukasta kohden, jäi selvästi seudun keskiarvosta”, Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Heikki J. Perälä kertoo.

Asuntotuotanto oli suhteellisesti vilkkainta Järvenpäässä (18 asuntoa 1 000 asukasta kohden) Sipoossa (16,5 asuntoa 1 000 asukasta kohden). Vantaalla ja Mäntsälässä suhdeluku nousi 13,5:een. Espoossa tuotannon suhteellinen vilkkaus oli koko seudun keskitasoa. Vähiten asuntoja suhteessa asukaslukuun valmistui Kauniaisissa, Pornaisissa, Vihdissä ja Hyvinkäällä.

Vaikka valmistuneiden asuntojen määrä on lähtenyt nousuun, valmistuneiden asuntojen pinta-alasumma on vuodesta 2011 vuoteen 2016 pysynyt samalla tasolla, noin 800 000 huoneistoneliömetriä vuotta kohden.