Helsingissä oleva Isoisänsilta on valittu vuoden sillaksi. Tunnustuksen myönsi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Silta yhdistää Helsingissä kasvavan Kalasataman asuinalueen ja Mustikkamaan ulkoilumaastot toisiinsa.

RIL haluaa nostaa siltakilpailulla suunnittelun tasoa, kiinnittää ihmisten huomiota siltoihin ja saada maahamme entistä parempia, kauniimpia ja sopivampia siltoja. Isoisänsillan tilasi Helsingin kaupunki, pääsuunnittelijana toimi Pontek ja pääurakoitsijana Kreate.

”Tämän vuoden kilpailussa etsittiin siltoja, joissa oli käytetty digitaalisia välineitä kuten tietomallintamista ja sähköisiä yhteydenpitomenetelmiä”, Liikenneviraston projektipäällikkö ja tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonen kertoo.

Tuomariston mukaan Isoisänsilta täytti valintaperusteet. Silta on kaunis ja istuu hyvin ympäristöönsä. Sillan suunnittelussa, rakentamisessa ja projektin hallinnassa käytettiin digitaalisia keinoja laajasti hyväksi. Sillan geometria on vaativaa. Siltaa katsellessa huomataan, että geometriassa ja sillan istuttamisessa paikoilleen on onnistuttu.

Komea silta paraatipaikalla

Isoisänsilta on jänneväliltään 144 metriä pitkä, tyypiltään teräksisen kaarisillan ja palkkisillan yhdistelmä. Silta on suunniteltu kevyelle liikenteelle eli jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kalasatamassa on valmiita asuntoja ja lisää tehdään. Alueen koulu on avattu, terveysasema on loppusuoralla ja iso kauppakeskus rakenteilla.

”Silta on näyttävä ja komeasti toteutettu. Tuomariston mielestä silta on esteettisesti onnistunut ja sijaitsee paraatipaikalla”, Timo Tirkkonen sanoo.

Tietomallintamista hyödynnettiin sillan suunnittelussa eri osapuolien välillä. Tietomallintaminen oli mukana myös sillan toteuttamisessa esimerkiksi aikataulusuunnittelussa, työmaakokouksissa, dokumentoinnissa ja laadunvarmistuksessa. Mallipohjaista tiedonsiirtoa käytettiin kilpailutuksessa ja määrälaskennassa. Työmaalla hyödynnettiin mobiililaitteita kuten älypuhelimia ja tabletteja.

Kunniamaininta Imatrankoskelle

Siltakilpailussa kunniamaininnan sai Imatrankosken voimalaitoksen säännöstelypadon silta. Sillan tilasi Fortum, ja silta rakennettiin vanhaan ja suojeltuun voimalaitosympäristöön. Sillan pääsuunnittelijana toimi Sweco ja urakoitsijana Destia.

Imatrankosken padon silta korvasi aikaisemman kapean sillan. Uusi silta on viisiaukkoinen liittorakenteinen silta, ja sen tukina toimivat vanhat patopilarit. Imatrankosken pato on valmistunut 1927 ja sitä peruskorjataan nyt ensimmäistä kertaa. Urakka alkoi vuonna 2015, ja valmista on vuonna 2018.

”Imatran padon työmaa on kiinnostava ja haastava. Olemme iloisia saamastamme kunniamaininnasta. Teimme millintarkat suunnitelmat tietomallinnuksen pohjalta ja urakoimme aikaisempaa leveämmän ja jykevämmän patosillan”, Destian työpäällikkö Jari Tirri kertoo.