Espoon Ämmässuo on muuttunut kolmessakymmenessä vuodessa kaatopaikasta kiertotalouden keskukseksi. Alueella tuotetaan mm. kotitalouksien ja yritysten jätemateriaaleista sähköä, lämpöä, biokaasua, kompostimultaa ja uusiokiviainesta.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus aloitti toimintansa kaatopaikkana 1.9.1987. Vuosien aikana alue on kokenut muodonmuutoksen, ja tänä päivänä alueella jalostetaan materiaalivirtoja uusiksi tuotteiksi. Ämmässuo kuuluu HSY:n eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymään. Yhtymä tarjoaa vesi-ja jätehuoltopalveluita yli miljoonalle asukkaalle, ja sen omistavat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

”Olemme sitoutuneet jätteen hyötykäytön lisäämiseen. Silloin energia- ja resurssitehokkuus paranevat ja myös ympäristö voi entistä paremmin. Esimerkiksi vuonna 2010 avasimme kaasuvoimalan, joka tuottaa sähköä ja lämpöä kaatopaikkakaasusta. Tuotantomäärä vastaa 5000 omakotitalon sähköntarvetta”, HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen kertoo.

Ämmässuolla käsitellään 50 000 tonnia biojätettä biokaasuksi ja kompostimullaksi. Biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä, kompostimulta käytetään viherrakentamiseen. Nykyisin jätettä jalostetaan ja hyödynnetään, kun aiemmin aineksia pyrittiin loppusijoittamaan. Vantaalle avattiin vuonna 2014 jätevoimala, jolloin sekajätteen kuljettaminen Ämmässuolle loppui.

Ekomo toimii

Ämmässuo tunnetaan nykyisin jätehuollon ja kiertotalouden risteyskohtana. Keskuksen nimi on Ekomo. Alueella yritykset kuten NCC, Delete, Tarpaper Recycling ja Kekkilä etsivät uusia ratkaisuja materian käyttämiseksi, ja tekevät yhteistyötä HSY:n kanssa. Esimerkiksi jätteen laatua ja määrää tutkitaan, jätevirtoja mallinnetaan ja tehokkuutta lisätään.

”Etsimme aktiivisesti uusia tapoja hyödyntää aiemmin kaatopaikalle päätyneitä jätteitä. Jalostamme niistä uusia tuotteita esimerkiksi maanrakentamisen tarpeisiin. Tavoitteenamme on, että alueen toimijat hyötyvät toistensa resursseista”, Raimo Inkinen sanoo.

NCC käsittelee Ämmässuolla kivilouhetta ja tekee uutta asfalttia kierrätysasfaltista. Delete valmistaa rakennusten purkamisesta syntyvästä jätteestä uusiokiviainesta. Tarpaper Recycling välivarastoi bitumikatejätettä. Kekkilä käsittelee ja jatkojalostaa kompostia.

Kiertotalous nousee

Iso askel kohti kiertotaloutta otettiin Ämmässuolla vuonna 1993. Silloin käynnistettiin biojätteen käsittely ja erilliskeräys Pohjois-Helsingissä. Viisi vuotta myöhemmin keräys kattoi koko pääkaupunkiseudun. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä väheni vuosi vuodelta, ja loppui kokonaan Vantaan jätevoimalan valmistuttua. Vantaalla sekajätteestä tuotetaan sähköä ja lämpöä.

”Tulevaisuudessa Ämmässuo on merkittävä kiertotalouden keskittymä. Yritykset ja HSY tekevät monipuolista yhteistyötä ihmisten ja ympäristön hyväksi”, HSY:n jätehuollon johtaja Petri Kouvo ennakoi.