Kiinteistönomistajat kehottavat kuntapäättäjiä kiinnittämään huomiota kiinteistökustannusten alentamiseen, ikääntyvien asumiseen ja katujen kuntoon. Tämä käy ilmi Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kuntavaalikyselystä.

Kiinteistönomistajien mielestä kuntien tulisi panostaa nykyistä enemmän kiinteistö- ja asumiskustannusten alentamiseen, ikääntyvien asumiseen omassa kodissa mahdollisimman pitkään sekä katuverkoston kuntoon ja katujen kunnossapitoon. Myös palvelujen saatavuuteen sekä korjausrakentamisen tukemiseen toivotaan parannusta.

Tiedot käyvät ilmi Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kyselystä. Kyselyllä kartoitettiin kiinteistönomistajien mielipiteitä asumisasioista, joihin kunta vaikuttaa. Kysely toteutettiin tammikuussa 2017, ja siihen vastasi 3724 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli kiinteistön ja asunto-osakkeen omistajia omakoti- tai kerrostalossa. Lisäksi kyselyyn vastasi isännöitsijöitä ja vuokralaisia.

”Kyselyn tulokset antavat arvokasta tietoa kuntapäättäjille siitä, mitä kiinteistönomistajat ajattelevat asumiseen liittyvistä teemoista. Suosittelemme kuntavaaliehdokkaille tutustumista näihin tuloksiin”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero kannustaa.

Kaavoitusta ja menojen leikkaamista

Kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajista ehdottaa kunnallisten menojen leikkaamista ja kaavoituksen tehostamista lääkkeeksi kuntatalouden epätasapainoon.

”Asunnonomistajien mielestä menojen leikkaaminen on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi kunnallis- tai kiinteistöverotuksen korottaminen. Kiinteistöveron tai muiden kunnallisten maksujen korotukset koetaan epäoikeudenmukaisiksi, koska ne eivät huomioi kotitalouden käytettävissä olevia tuloja”, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sanoo.

Kiinteistönomistajien halukkuus hyödyntää kaavoittamista yllätti Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton asiantuntijat. Kiinteistöliitto kehottaa kuntia tarttumaan tähän keskustelunavaukseen. Vastaajilla on kanava auki kuntien suuntaan, ja tämä kannattaa hyödyntää. Tässä on mahdollista luoda myös uutta elinvoimaa kuntiin.

Tontteja rakentajille kohtuuhintaan

Asuntotilanteen kannalta keskeistä ovat kohtuuhintaiset tontit ja uudisrakentaminen. Viidesosa vastaajista näki myös täydennysrakentamisen helpottamisen auttavan asuntotilannetta. Kiinteistöjen purkamisen helpottamista ei pidetty tärkeänä tekijänä. Vain kymmenesosa vastaajista näki, ettei heidän kunnassaan tarvita lisää asuntoja.

”Asuntotilanteen osalta tilanne vaihtelee merkittävästi eri puolilla Suomea. Kohtuuhintaisten tonttien ja kaavoituksen merkitys korostuu vastaajien mielipiteissä sekä asuntotilanteen helpottajana että kuntatalouden piristysruiskeena”, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo.