Korjausrakentamisen erikoisosaajia koulutetaan työelämän ja seitsemän ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana ovat Hämeenlinnan, Kuopion, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Porin opinahjot.

Korjausrakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on merkittävä ja noususuuntainen. Useat lähiöt ovat korjausiässä ja niissä uusitaan julkisivuja, ikkunoita, vesi- ja viemärilaitteistoja. Omakotitaloissa korjataan esimerkiksi vesikattoja, lämmityslaitteistoja ja talotekniikkaa. Vapaa-ajan asunnoissa jätevesijärjestelmien uusinta odottaa laittajia.

Tekijöitä ja erikoisosaajia tarvitaan entistä enemmän. Korjaushankkeen toimijoiden tulee osata asiansa ja tehdä töitä yhdessä. Korjausrakentamiseen tarvitaan lisää syventävää osaamista, sillä tulevina aikoina remontointien määrä erilaisissa rakennuksissa tulee vain kasvamaan.

Korjausrakentamisen erikoiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintoviikkoa. Sen toteuttavat seitsemän ammattikorkeakoulua yhdessä työelämän kanssa. Koulutus aloitetaan syyskuussa 2017 Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Vuonna 2018 alkaa Jyväskylän, Oulun ja Porin koulutukset.

Uusi koulutusmuoto

Erikoistumiskoulutus korjaamiseen on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai saavuttaneet muilla tavoin vastaavan osaamisen. Koulutusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö osittain, ja se toimii tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä korjaushankkeen eri osapuolien kuten tilaajien, rakennuttajien, suunnittelijoiden, ja urakoitsijoiden välistä yhteistyötä. Kun yhteistyö sujuu ja tekijät ymmärtävät toisiaan, saadaan toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Rakennushanke saadaan vietyä suunnitelman mukaan läpi ja korjaus tehdään hyvin.

Oppilas voi suorittaa erikoistumiskoulutuksen läpi myös monimuoto-opiskeluna. Henkilö pystyy tekemään omia töitään ja opiskelemaan esimerkiksi lähi- ja verkko-opetuksen kautta. Myös kouluttajat voivat antaa erikoisohjausta.

Oppilaaksi haetaan nyt

Koulutus sopii korjaushankkeen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaaville henkilöille. Osallistujalla tulee olla tutkinto tai muuten hankitut taidot. Sopiva tutkinto voi olla esimerkiksi rakennus-, kiinteistö- tai lvi-alan ylempi korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulussa tai opistossa hankittu vastaava tutkinto.

Ensimmäinen korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus kestää noin puolitoista vuotta eli 22.9.2017–31.12.2018. Koulutukseen kuuluu kymmenen teoriapäivää, etäopiskelua sekä viisi päivää projektityöskentelyä ja siihen liittyvää ohjausta.

Haku korjausrakentamisen erikoiskoulutukseen alkaa maaliskuussa. Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät mukana olevien ammattikorkeakoulujen nettisivuilta sekä yhteishaun sivulta. Koulutus maksaa tuhat euroa, kun arvonlisävero on nolla prosenttia. Työnantaja voi saada verovähennystä työntekijän koulutukseen käyttämästä ajasta.