Korjausrakentaminen keskittyy Rakennusteollisuuden mukaan samaan tapaan kuin uudisrakentaminen. Kaupungeissa, maakuntien keskuksissa ja isoilla paikkakunnilla korjataan ja rakennetaan, muualla on hiljaisempaa. Neljän suuren kaupunkiseudun eli pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun ja Oulun alueen rakentaminen ja korjaaminen on jo 65 prosenttia kokonaismarkkinoista.

”Kerrostalojen putki-, julkisivu- ja kattoremontit ovat painottuneet kymmenelle suurelle kasvuseudulle. Näillä alueilla on jopa 80 prosenttia maamme kerrostaloasuntokannasta. VTT arvioi kerrostalojen korjaustarpeen olevan 3,7 miljardia euroa vuosittain. Leijonanosa korjauksista keskittyy laskelmiemme mukaan isoille kaupunkiseuduille”, RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen kertoo.

Pakarisen mukaan kaupunkiseuduilla 55 prosenttia asuntokunnista asuu kerrostaloissa ja 30 prosenttia erillisissä pientaloissa. Korjausrakentaminen muuttuu ja eriytyy. Väestökadon kanssa kamppailevilla alueilla yli puolet ihmisistä asuu omakotitaloissa, ja noin 30 prosenttia kerrostaloissa.

Mistä saadaan rahoitusta?

Seutukunnat ovat RT:n mukaan erilaisessa asemassa rakennusten korjauksissa paitsi asumistyypin mukaan myös sillä perusteella, kuinka asukkaiden taloudelliset rahkeet riittävät ja mistä remontteihin saadaan rahoitusta. Väestökato vähentää asuntojen kysyntää ja asuntojen hinnat laskevat. Kun asuntovarallisuus jopa pienenee, suuret korjaukset tulevat kyseenalaisiksi kannattavuuden kannalta katsottuna.

Maassamme on yli miljoona omakotitaloa, ja näistä reilut puolet sijaitsee väestökadosta kärsivillä alueilla. RT laskee muuttotappiolla sijaitsevien omakotitalojen korjaustarpeen olevan noin 2,5 miljardia euroa vuosittain. VTT arvion mukaan koko maan omakotitaloja tulisi korjata 4,6 miljardin euron arvosta vuosittain aikavälillä 2016–2025.

Korjausrakentamisen osuus kokonaismarkkinoista on nykyisin suurin piirtein yhtä suuri kuin uudisrakennusten tekeminen. Asuinrakennusten ammattimaisia korjauksia tehtiin 7,3 miljardin euron edestä viime vuonna.

Putkistoremontteja tehdään

Putkistoremontteja tehdään erityisesti kerrostaloissa ja korjausten toteuttamiselle on suuri tarve myös tulevaisuudessa. Putkistoremontit voivat maksaa 500–1200 euroa neliöltä riippuen siitä, missä korjaus tehdään ja kuinka laajasti putkia ja esimerkiksi kylpyhuonetta korjataan.

Putkistoremonttien euromääräiset kustannukset ovat korkeimmat pääkaupunkiseudulla, mutta niiden osuus asunnon hinnasta on vain noin viidenneksen luokkaa. Vastaavasti on myös muilla kasvualueilla, joissa korjauskustannukset asettuvat vajaaseen 30 prosenttiin asunnon hinnasta.

”Haasteellisin tilanne on muuttotappiosta kärsivissä maakunnissa, joissa jo pelkän putkistoremontin kokonaishinta nousee paikoin kolmannekseen asunnon hinnasta. Näissä tapauksissa, kun remontin kokonaishinta liikkuu 20 000 eurosta 35 000 euroon asunnon koosta riippuen, remontin toteuttaminen ei monesti ole enää taloudellisesti mahdollista”, RT:n Sami Pakarinen arvioi.