Taloustilanne on parantunut maassamme ja työttömyys vähentynyt. Uusia asuntoja tehdään enemmän kuin vuosiin. Silti nousukausi on Säästöpankkiryhmän mukaan vasta alkamassa asuntomarkkinoilla. Ihmiset haluavat nähdä muutoksen omassa taloudessaan ennen kuin esimerkiksi vaihtavat asuntoaan.

Maamme asuntomarkkinat ovat Säätöpankkiryhmän mukaan kasvaneet tänä vuonna ennustettua hitaammin. Käytettyjen asuntojen kauppamäärissä ei vielä ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosiin verrattuna. Makrotalouden mittarit alkavat kuitenkin olla siinä asennossa, että asuntokauppa vilkastuu.

”Kuluttajaluottamusindeksi on noussut merkittävästi vuodessa. Indeksi kertoo kuluttajien odotuksista ja muutoksesta tunnetasolla. Asunnon vaihto tai uuden osto on käytännöllinen ja järkeen liittyvä asia. Päätökseen vaikuttavat työtilanne, tulot ja varmuus työtilanteesta”, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala sanoo.

Kun taloudessa menee paremmin, ensimmäinen kasvusykäys tulee tuottavuuden kasvun kautta. Kotitalouksien tilanne parantuu vasta silloin, kun työttömyys laskee selvästi. Suomessa uusien työpaikkojen synty on Säästöpankkiryhmän mukaan voimistumassa, ja asuntomarkkinoiden piristyminen on aluillaan.

Työllisyys ja muuttoliike vaikuttavat

Työllisyys ja muuttoliike selittävät asuntojen hintoja. Kun entistä suuremmalla määrällä ihmisiä on töitä, luottamus tulevaisuuteen ja työpaikan säilyvyyteen kasvaa. Silloin aletaan kiinnittää huomiota myös asumiseen. Muuttoliike työn perässä nostaa alueen asuntohintoja.

”Asuntomarkkinamme on kasvamassa ja markkinat ovat terveellä pohjalla. Asuntolainoja on otettu kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Meillä ei ole maassamme asuntokuplan aineksia kuten mm. Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa ihmisten tulot ovat nousseet selvästi asuntojen hintoja enemmän”, Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo.

Hinnat ovat nousseet maltillisesti

Asuntojen hinnat ovat nousseet maassamme Sp-Kodin mukaan maltillisesti. Asuntojen hintakehitys on ollut hyvää suhteessa ihmisten käytettävissä oleviin tuloihin. Tulot ovat nousseet enemmän kuin asuntojen hinnat. Tämä on myönteistä ja myös erilaista verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Meillä asuntomarkkinat toimivat eri lailla kuin vaikka Ruotsissa. Meillä laina-ajat ovat kohtuullisia, lainat sidotaan mm. vuoden euribor-korkoon ja asuntolainaa lyhennetään säännöllisesti. Ruotsissa asuntolainat ovat asuntokohtaisia, laina-ajaltaan 50–60 vuotta ja lainoista maksetaan yleisesti vain korkoja. Jopa 125 vuoden laina-aikaa käytetään länsinaapurissamme.