Valtaosa nuorista aikuisista uskoo, että mökkeily säilyttää suosionsa tulevaisuudessakin. Tältä ainakin näyttää Saaristoasiain neuvottelukunnan kyselyn perusteella.

Saaristoasiain neuvottelukunta ja maa- ja metsätalousministeriö toteuttivat ja rahoittivat 2016-2017 Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 -selvityshankkeen. Hankkeen tarkoituksena oli luoda kuva vapaa-ajan asumisen tulevasta kehityksestä 15 vuoden sisällä ja tehdä asiaa koskevia kehittämisehdotuksia. Konsulttina toimi FCG Finnish Consulting Group. Raportti luovutettiin 7.4.2017 maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle.

Satunnaisotannalla poimituille mökin omistajille (N=2000) koko maassa suunnattuun kyselyyn vastasi 790 mökin omistajaa (vastausprosentti 40 %) ja nuorille 25-45-vuotiaille aikuisille tehtyyn kyselyyn (N=2000) vastasi 341 nuorta aikuista (vastausprosentti 17 %).

Mökkeily houkuttelee nuoria

Kyselyissä 82 % nuorista ja 84 % mökin omistajista oli sitä mieltä, että vapaa-ajan asuminen tulee säilyttämään suosionsa tulevaisuudessakin. Nuorista 70 % piti todennäköisenä, että vapaa-ajan asunnoilla vietetty oma aika on kasvanut vuonna 2030. Suosituimmiksi ja todennäköisimmiksi mökkeilyn muodoiksi arvioitiin tuolloin omalta osalta vuokramökki (47 %) ja yhteisomisteinen mökki (43 %). Mökin omistajista varsin vähän eli 4 % ja nuorista vielä vähemmän eli 2 % arvioi, että oma tai käytössä ollut mökki on jäänyt 2030 hoitamatta tai autioksi.

Selvitys päätyy pitämään todennäköisimpänä skenaariovaihtoehtona sitä, että mökkeilyyn käytettävän rahan määrä ja mökkeilyn työllisyysvaikutukset kasvavat reaalisesti vuoteen 2030 mennessä ehdolla, että yleinen talouskehitys on vähintään nykyisen kaltainen

Selvitys sisältää viisi kehittämisesitystä, joissa esitetään muun muassa rakennusoikeuksien nostamista kaavoituksella ja mökkien korjaustoiminnan aktivointia.