Parocin Oulun-kivivillatehtaan toiminta lopetetaan heinäkuussa. 64 henkilöä menettää työnsä, mikä käytännössä tarkoittaa Oulun-tehtaan koko tuotantohenkilöstöä.

Paroc Group ilmoitti tammikuussa suunnittelevansa Oulun kivivillatehtaan toiminnan alasajoa sekä Oulussa olevien tukitoimintojen siirtämistä ja keskittämistä muille Parocin tehtaille ja toimipaikoille. Samalla yhtiö käynnisti mahdollista sulkemista koskevan yhteistoimintamenettelyn.

Sulkemiseen liittyvät yhteistoimintalain edellyttämät neuvottelut henkilöstön kanssa on nyt saatu päätökseen. Neuvotteluiden aikana ei löydetty liiketaloudellisia edellytyksiä Oulun kivivillatehtaan toiminnan jatkamiselle, ja yksikön toiminta lopetetaan heinäkuussa 2017. Henkilöstövähennys sulkemisen vuoksi on yhteensä 64 henkilöä, mikä käsittää koko Oulun tuotannon henkilöstön. Muiden toimintojen osalta viisi tehtävää siirtyy muille Paroc toimipaikoille. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko Oulun henkilöstöä yhteensä noin 70 henkilöä, pois lukien operatiivinen myyntihenkilöstö.

”Päätös Oulun tehtaan sulkemisesta on raskas, koska joudumme toteuttamaan näin mittavat henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Suomen kivivillatehtaiden tämänhetkisen kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin liian alhainen kilpailukykyisen toiminnan varmistamiseksi kotimaassa. Oulussa sijaitseva tehdas on vanha, ja entuudestaan korkean kulurakenteen lisäksi sen toiminnan jatkaminen vaatisi mittavia investointeja lähitulevaisuudessa”, kertoo Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen.

Paroc käynnistää työllisyyttä tukevat toimenpiteet. ”Tuemme henkilöstöä uusien töiden saamisessa niin Parocissa kuin yhtiön ulkopuolella muun muassa työnhakuvalmennusten sekä yhdessä viranomaisten kanssa”, Lehtinen sanoo.

Oulussa valmistettujen rakennuseristeiden tuotanto siirtyy pääasiassa Parocin Paraisten-tehtaalle. Tukitoimintojen tehtävät siirtyvät Parocin muille toimipaikoille. Tehtaan sulkemisen jälkeen Paroc hoitaa Pohjois-Suomen toimituksia suorien tehdastoimitusten lisäksi aluetta palvelevan jakelupisteen kautta.