Puukerrostaloissa on tyytyväisiä asukkaita. Ääneneristystä, viihtyisyyttä ja kauneutta arvostetaan tavanomaisia kerrostaloja enemmän. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön toteuttamasta puukerrostalojen asukas- ja rakennuttajakyselystä.

Kyselytutkimukseen valittiin yhdeksän puukerrostalokohdetta eri puolilta valtakuntaa. Niissä oli yhteensä 15 taloa ja 585 asuntoa. Tutkimuksen teki rakennusopin professori Markku Karjalainen Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osastolta. Hän sai kyselyyn 308 vastausta. Tuloksia vertailtiin Karjalaisen aiempaan puukerrostalojen asukaskyselyyn parikymmentä vuotta sitten.

Merkittävä ero aiempaan tutkimukseen oli se, että tänä päivänä ihmiset tiedostivat asuvansa puukerrostalossa. Nyt puukerrostaloja on rakennettu ja rakennetaan eri puolille valtakuntaa. Aiemman tutkimuksen aikaan puukerrostalojen rakentaminen oli vasta alkamassa.

Askeläänieristys on parantunut

Puukerrostalojen ilmaääneneristävyyttä pidettiin hyvänä pysty- ja vaakasuunnassa. Talot olivat varsin hiljaisia, kun selvitettiin kodinkoneista ja kodin muista laitteista tulevia ääniä. Asukkaita eivät häirinneet pyykinpesu- tai astianpesukoneesta tulevat äänet. Myös vesi- ja viemärilaitteita sekä vessaa pidettiin puukerrostaloissa hiljaisina.

Yläkerrasta tuli häiritsevän voimakkaita askelääniä paljon tai erittäin paljon. Tätä mieltä oli 21 prosenttia vastaajista. Vastaava luku edellisessä tutkimuksessa oli 80 prosenttia. Tekniikkaa on kehitetty onnistuneesti, ja nykyiset puukerrostalot ovat askelääneneristämisessä parempia kuin aiemmin rakennetut.

Askeläänieristystä kannattaa tutkia ja miettiä uusia teknisiä ja rakenteellisia parannuksia edelleen. Yläkerrasta tulevia askelääniä pidettiin puukerrostaloissa erittäin ärsyttävinä ja häiritsevinä.

Puupintaa sisälle ja ulos

Puukerrostalot arvioitiin yleisilmeeltään ja arkkitehtuuriltaan hyväksi tai erittäin hyväksi. Tätä mieltä oli 84 prosenttia vastaajista. Asukkaat arvostivat asuntoaan, pitivät asuinympäristöstään ja olivat tyytyväisiä kotinsa toimivuuteen. Asunnon valintaan vaikuttivat sopivuus elämäntilanteeseen, sijainti ja puun käyttö materiaalina.

Vastauksissa puuta toivottiin käytettävän asunnon sisällä lattioissa, rakennusten julkisivuissa ja parvekkeissa. Ekologiset seikat vaikuttavat asuntovalintaan merkittävästi tulevaisuudessa. Tätä mieltä oli 76 prosenttia vastaajista. Myös automaattiseen palonsammutusjärjestelmään eli sprinkleriin suhtauduttiin myönteisesti. Vastaajien mukaan laitteisto lisää asumisturvallisuutta.

Puurakennuksen valitsisi 57 prosenttia vastaajista, kun kysyttiin mieluista rakennusta tulevaisuudessa. Yli kolmannes ilmoitti, ettei heidän asuntovalintansa ole sidoksissa rakennusmateriaaliin. Rakennuttajat kaipasivat puukerrostalorakentamiseen lisää kilpailua ja alaa haluttiin kehittää yleisesti.