Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoo tänä vuonna sattuneen kaksi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä. Sähkö hyppää ilmavälin yli johdosta esimerkiksi työkoneeseen tai nosturiin, virasto muistuttaa.

Ilmajohtojen aiheuttama vaara tulee huomioida esimerkiksi rakennustyömaalla. Turvallisuussuunnitteluun tulee paneutua, tarkistaa ilmajohdot, tietää myös kaapeleiden paikat, ja kertoa kaikille työmaalla työskenteleville, kuinka erilaisissa tapauksissa toimitaan turvallisuuden lisäämiseksi.

”Olennaista on ymmärtää se, että sähköiskun voi saada, vaikka ilmajohtoa ei edes koskettaisi. Työmaiden turvallisuussuunnittelussa tulee huomioida valokaaren ja sähköiskun vaara työskenneltäessä ilmajohtojen lähialueella”, ylitarkastaja Leila Öhman Tukesista sanoo.

Nosturin vaijerista valokaari

Ilmajohdoista on aiheutunut tänä vuonna kaksi kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Toinen tapahtui nosturin läheisyydessä työskentelevälle ja toinen imupaineauton kuljettajalle. Sähköiskun saaneet henkilöt kuljetettiin sairaalaan, jossa he menehtyivät myöhemmin.

Elementtitehtaan varastokentällä oli kaksi henkilöä nostamassa elementtejä ilmajohtojen läheisyydessä. Nosturin vaijeri kosketti tai joutui liian lähelle sähköjohtoja. Syntyi valokaari, ja toinen henkilöistä sai sähköiskun vaijerin ja raudoituksen kautta.

Imupaineauton kuljettaja oli nostanut auton säiliön pystyyn suurjänniteilmajohdon alapuolella. Tarkoituksena oli purkaa auton hiekkakuorma. Säiliön ja sähköjohdon välille syntyi valokaari, ja kuljettaja sai voimakkaan sähköiskun.

Kuinka tapaturmia ehkäistään?

Sähköjohtojen alla työskenneltäessä on oltava erityisen varovainen. Asiat kannattaa käydä läpi etukäteen ja sopia turvalliset työtavat. Työturvallisuusohjeet on oltava kaikkien rakennustyömaalla olevien tiedossa. Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi löytyy tarkkoja tietoja ilmajohdoista, suojaetäisyyksistä ja toiminnasta onnettomuustilanteissa.

Riskejä voi pienentää jo etukäteen selvittämällä, onko rakennustyömaan ja työskentelyalueen läheisyydessä ilmajohtoja. Varastot ja lastauspaikat tulee sijoittaa kauas ilmajohdoista. Suojaetäisyyksiä pitää kaikkien noudattaa, ja ohjeista on kaikkien ja erityisesti työkoneiden kuljettajien tiedettävä.