Rakentajat järjestävät alaa koskevan neljännen valtakunnallisen turvallisuusviikon 8. – 12.5.2017. Viikkoa vietetään teemalla ”Viisaat kypärät yhteen”. Riskien toteutumista estetään ja vaaratilanteista kerätään tietoa.

Viikon aikana järjestetään tapahtumia eri puolilla maata. Työmaakierroksilla rakennusyritysten henkilöstöä vierailee toistensa työmailla ottamassa oppia.  Pääseminaari pidetään Helsingissä, ja lisäksi on useita maakunnallisia tilaisuuksia. Yritykset järjestävät työmaillaan turvallisuuspainotteisia tapahtumia, ja runsas joukko alan opiskelijoita vierailee Espoon ja Oulun turvapuistoissa.

”Turvallisuusviikolla halutaan kiinnittää erityistä huomiota turvallisuushavaintojen tekemiseen. Läheltä piti -tapauksista pitää aina tehdä ilmoitus ja asia käsitellä työmaalla”, Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän ja Ruduksen hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs sanoo.

Kivekkään mukaan tärkeää on myös raportoida ja kerätä turvallisuushavaintoja puutteellisista suojauksista ja kertoa hyvistä työmenetelmistä kaikille. Näin voidaan torjua vastaavanlaisia tapaturmia ja säästää jopa ihmishenkiä.

Työturvallisuus kaikkien asia

Rakennusteollisuus RT on sitouttanut jäseniään työturvallisuuteen. Se seuraa tarkasti jäsenyritystensä tapaturmakehitystä ja alkaa jatkossa koota tietoja myös vaaratilanneilmoituksista ja turvallisuushavainnoista. Tilastojen mukaan järjestäytyneiden yritysten turvallisuustaso on parempi kuin alan yritysten keskimäärin.

”Jäsenyrityksille kuukausittain tehtävän tapaturmakyselyn mukaan pitkään jatkunut tapaturmien määrän väheneminen on kääntynyt kasvuun. Tämä on tyypillistä noususuhdanteen aikana, mutta sitä ei voi hyväksyä. Asiaan on tartuttava tiukasti”, Lauri Kivekäs painottaa.

Työturvallisuuden paranemiseksi tarvitaan lisää avoimuutta ja oppia hyvistä käytännöistä. Työmaalla kaikkien pitää sitoutua ja osallistua turvallisuustyöhön. Tätä pyritään edistämään rakennusalan uudella verkko-oppimiseen perustuvalla perehdytysmallilla ePerehdytyksellä.

Työtapaturmat minimiin

Rakentamisen turvallisuus paranee vain kaikkien yhteistyöllä. Siitä yhteinen turvallisuusviikkokin haluaa kertoa. Rakennusteollisuus RT:n kaikkien jäsenliikkeiden tavoitteena on saada kitkettyä työtapaturmat minimiin työmailla ja tehtaissa vuoteen 2020 mennessä.

Rakennusalan Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjestävät Rakennusteollisuus RT sekä yhteistyökumppanit Rakennusliitto, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, Ammattiliitto Pro ja viranomaistahot.