Taloyhtiöissä aurinkosähkön tuottaminen asukkaille on järkevää, mutta nykyisin vielä hankalaa. Oulussa on alkanut kokeiluhanke, jossa rivitaloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön ylijäämä hyvitetään asukkaiden sähkölaskussa.

FinSolarin taloyhtiökokeilun tavoitteena on tuottaa kansallinen malli. Hankkeen yhtenä pilottikohteena on Oulun Energian ja As Oy Kastellinhelmen hyvityslaskentamalli, johon on käyty tutustumassa Etelä-Suomea myöten.

”Taloyhtiöissä asuu Suomessa yli kaksi miljoonaa asukasta, jotka ovat nykyisen lainsäädännön valossa eriarvoisessa asemassa omakotitaloasukkaisiin verrattuna. Omakotitalossa aurinkosähköstä saa täyden hyödyn, mutta taloyhtiöissä kiinteistösähköstä ylijäävän osuuden jakaminen asukkaille ei ole aivan yksinkertaista. Tavoitteenamme on, että hankkeen pohjalta syntyy kansallisesti skaalautuva, monistettava ja taloudellisesti kannattava malli taloyhtiöiden asukkaille aurinkosähkön tuotantoon”, kertoo projektin vetäjä, vuorovaikutusjohtaja Karoliina Auvinen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Hyvityslaskentamalli hyödyntää nykyisiä älymittareita

Oulussa taloyhtiöpilotti käynnistyi As Oy Kastellinhelmessä viime heinäkuussa. Pilotoitavassa mallissa asunto-osakeyhtiö saa täyden hyödyn omasta sähköntuotannosta ilman muutoksia sähkön mittaukseen. Mallissa hyödynnetään olemassa olevien älykkäiden sähkömittareiden tietoa.

Hyvityslaskentamallissa taloyhtiön sähkömittariin kytketty aurinkovoimala kuolettaa ensin taloyhtiön yhteisten tilojen sähkönkulutusta. Loppu jaetaan osakeomistussuhteiden mukaan asukkaille pienentämään ostosähkön osuutta.

Oulun Energian tuotepäällikön Olli Tuomivaaran mukaan aurinkosähkö on kannattavinta, kun oma sähköntuotanto voidaan käyttää taloyhtiössä kokonaan itse sekä asunnoissa että yhteisissä tiloissa.

”Kun ylijäämä voidaan jakaa asukkaille, sillä korvataan ostosähköä, jonka kokonaishinta siirtoineen ja veroineen on noin 12 senttiä kilowattitunnilta. Myymällä ylijäämän verkkoon sähköstä maksetaan markkinahinta eli reilut 4 senttiä kilowattitunnilta. Ero tulee siinä”, Tuomivaara vertaa.

Odotukset korkealla

Aurinkopaneelit ovat vakavaraisille taloyhtiöille kannattava investointikohde.

”Yllättäviin remontteihin budjetoituja rahoja ei voi asunto-osakeyhtiöissä kerryttää loputtomiin, joten aurinkopaneelit ovat erinomainen ja ennen kaikkea hyödyllinen ratkaisu tähän”, toteaa As Oy Kastellinhelmen isännöitsijä Jukka Niemelä Oulun Isännöitsijätoimistosta.

As Oy Kastellinhelmen pilotti on edennyt Jukka Niemelän mukaan hienosti ja mielenkiinto aurinkopaneeleita kohtaan on lisääntynyt valtavasti.

”Olen esitellyt voimalaa lukuisissa yhteyksissä ja kiinteistöalan vaikuttajat ovat käyneet katsomassa sitä Etelä-Suomea myöten. Asunto-osakkeiden omistajat ovat kiinnostuneet pilotista ja useissa yhtiöissä kysellään, milloin meille tulee vastaava aurinkovoimala. Odotan innolla FinSolar-hankkeen lopputulosta ja sitä, että Suomen valtavalle asuntoyhtiömassalle saataisiin viimein yleisesti hyväksytty ja kestävä malli aurinkoenergiantuotantoon, ” Niemelä summaa.

FinSolarin taloyhtiökokeilun päätoteuttajat ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja STEK. Projekti kestää 2017–2019 ja sen tavoitteena on synnyttää kansallinen ja taloudellisesti kannattava aurinkosähkön tuotantomalli taloyhtiöiden asukkaille. Oulun Energian ja As Oy Kastellinhelmen pilotti käynnistyi heinäkuussa 2016 ja se liittyi osaksi FinSolarin taloyhtiökokeilua syksyllä 2017.

Lue lisää aurinkoenergiasta TM Rakennusmaailman artikkelista.