Syksyllä muutetaan paljon asunnosta toiseen. Yksi löytää uuden kodin, toinen vaihtaa isompaan ja kolmas aloittaa opiskelun uudella paikkakunnalla. Tavarapaljous ja paperityöt aiheuttavat muuttajalle suurta stressiä, kertoo Ifin kyselytutkimus.

Muuttamiseen liittyy yleensä uuden odotusta, mutta itse muuttoprosessi stressaa useita. Ifin kyselytutkimuksessa 65 prosenttia viiden vuoden sisällä muuttaneista kertoi edellisen muuton olleen melko tai erittäin stressaava. Naiset kokevat muuttamisen stressaavaksi miehiä useammin. Vain kahdeksan prosenttia kyselyyn osallistuneista piti muuttoa aivan tavallisena tapahtumana.

”Ahdistusta aiheuttavat mm. epätietoisuus ja pelko siitä, muistaako kaiken. Muuttaja voi välttää hermojen kiristelyä pitämällä listaa asioista, jotka pitää hoitaa ennen muuttoa tai heti muuton jälkeen, vakuutuspäällikkö Sanna Ketola Ifistä kertoo.

Tavarapaljous ja sen läpikäynti on ylivoimaisesti suurin painetta lisäävä tekijä. Tavarat stressaavat joka toista muuttajaa. Vanhan ja uuden asunnon siivoaminen, pakkaaminen sekä ajan puute ovat seuraavaksi suurimmat stressin aiheuttajat.

Paperityöt rassaavat hermoja

Nuoret aikuiset ja opiskelijat kokevat paperityöt stressaaviksi. Tällaisia muuttoon kuuluvia paperitöitä ovat mm. ilmoitukset isännöitsijälle sekä vakuutus- ja sähkösopimusten siirtäminen uuteen paikkaan.

Muutossa kannattaa pitää muutama asia mielessä ja valmistautua muuttoon jo etukäteen. Muuttoauto ja pakkaustarvikkeet kannattaa hankkia ajoissa. Muuttopäivänä kantajia on oltava tarpeeksi, laatikoihin on hyvä merkitä, mitä ne sisältävät ja mihin ne uudessa kodissa viedään. Sähkösopimus kannattaa tehdä viikko ennen muuttoa, osoitteenmuutos hoitaa postiin ja maistraattiin.

”Kun muuttaa omakotitaloon, on hyvä muistaa, että rakennus tarvitsee oman vakuutuksen siitä hetkestä lähtien, kun omistusoikeus siirtyy. Kerrostaloasunnosta toiseen muuttaessa kotivakuutus on voimassa molemmissa asunnoissa eli päällekkäisyydet kannattaa poistaa”, Sanna Ketola muistuttaa.

Kotiin halutaan lisätilaa

Lähes joka kolmas viiden vuoden sisällä muuttaneista suomalaisista kaipasi nykyiseen kotiinsa enemmän tilaa. Lisäneliöistä haaveillaan erityisesti pääkaupunkiseudulla. Nuorista 18–34-vuotiaista isomman asunnon haluaisi lähes joka toinen.

Toiseksi yleisin muutostoive on ilmanvaihdon ja lämmityksen parantaminen. Näistä haaveilee keskimäärin joka neljäs suomalaisista. Lähes yhtä usea haluaisi parantaa myös äänieristystä. Viidennes kaikista ja joka kolmas omakoti- ja erillistalossa asuvista toivoisi kotinsa olevan parempikuntoinen. Joka kymmenes ei muuttaisi nykyisessä kodissaan mitään.

Ifin tutkimusta varten haastateltiin 733 viiden vuoden sisällä muuttanutta täysi-ikäistä henkilöä. Kysely tehtiin toukokuussa 2017, ja sen toteutti YouGov Finland. Vastaajajoukko painotettiin edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.