Sähkölaitteistot tulee tarkastaa säännöllisesti ja laitteiden kunnossapidosta pitää huolehtia. Uusi sähköturvallisuuslaki tuli voimaan vuoden alusta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa.

Uusi sähköturvallisuuslaki astui voimaan vuoden 2017 alusta. Laki velvoittaa kiinteistön omistajan huolehtimaan ja pitämään sähkölaitteistot kunnossa. Samalla sähkölaitteistojen luokituksia on yksinkertaistettu ja tarkastusvaatimuksia selkeytetty. Kunnossapidosta on huolehdittava myös sellaisissa kiinteistöissä, joille ei tarvitse tehdä määräaikaistarkastuksia.

Asennukset ja komponentit kuluvat

Sähköasennukset ja komponentit kuluvat. Rikkoutuneet tai huonokuntoiset osat ja asennukset voivat aiheuttaa sähkökatkoksen, tulipalon tai jopa sähköiskun. Rakennuspaloista noin kolmasosa syttyy sähkölaitteista tai -asennuksista. Sähköpaloissa menehtyy noin 20 ja sähköiskuissa 2–4 ihmistä vuodessa. Hyvällä kunnossapidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla riskejä voidaan vähentää.

Hyvä kunnossapito tarkoittaa laitteistojen kunnon seurantaa, vikojen korjauttamista ja tarvittaessa kunnossapitotarkastusten teettämistä sähköalan ammattilaisilla. Sähköasennukset, tarkastukset ja korjaukset ovat ammattilaisten töitä. Sähkötöihin oikeutettujen urakoitsijoiden ja valtuutettujen tarkastajien tiedot löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Muutoksia määräaikaistarkastuksiin

Uudessa sähköturvallisuuslaissa laitteistoluokitusta on yksinkertaistettu. Tällä on pyritty helpottamaan määräaikaistarkastusten tilaamista ja vastuussa olevien toimintaa. Tarkastus koskee jatkossa aina saman haltijan koko rakennusta ja kiinteistöä eikä sen sisällä ole enää erikoistiloja ja erilaista määräaikaistarkastusväliä, Tukes kertoo.

Määräaikaistarkastuksia on edelleen tehtävä yli 35 ampeerin sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä laajemmille sähkölaitteistoille. Tarkastusvälejä on yksinkertaistettu niin, että väli on kymmenen vuotta kaikilla muilla kohteilla paitsi jakeluverkkoyhtiön sähköverkoilla, joilla se on viisi vuotta.

Tarkastuksen tekijän on laadittava tarkastuspöytäkirja määräaikaistarkastuksesta. Laissa on uusia velvoitteita. Tarkastajan on kiinnitettävä pääkeskukseen tarkastustarra ja laitteiston haltijan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja sekä osoitus pöytäkirjassa esitettyjen puutteiden korjaamisesta vähintään seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka.