Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vanha pitkäaikaistutkimus puun polton pienhiukkaspäästöjen vaikutuksista ja siihen liittyen Helsingin yliopiston erään professorin heitot puun polttamisen kieltämistarpeesta kaupunkimaisilla pientaloalueilla saivat hiljattain aikaan vilkkaan ellei suorastaan kiivaan kansalaiskeskustelun erilaisilla nettisaiteilla. Eikä oikeastaan ihmekään – sikäli kuin tutkimuksesta ja professorin mielipiteistä kerrottiin oikein. Yleisesti kommentoitiin, että kyse taitaa olla kaukolämpölobbareitten vaikuttamisyrityksestä tai savupiippuveron valmistelusta.

Väite, että nimenomaan puun polttaminen kotitalouksissa aiheuttaa vuosittain 400 ihmisen ennenaikaisen kuoleman, on varmaankin kärjistys. Sellaiset lehtiin päätyneet sitaatit kuin ”jos ulkona haisee savu, siitä suurin osa siirtyy sisätiloihin” tai että ”ulkoilman pienhiukkasista 60-70 prosenttia siirtyy sisäilmaan” vaikuttavat melkoisen varomattomilta yleistyksiltä. Ne voinee jättää omaan arvoonsa. Sitä ei tietenkään kannata eikä tarvitsekaan kiistää, etteikö ilman pienhiukkaspitoisuuksilla olisi yhteyttä esimerkiksi astmaan ja muihin keuhkosairauksiin, mutta on aivan toinen seikka, vaaditaanko sen vuoksi puun polttamisen kieltämistä vai etsitäänkö muita ratkaisuja. Nykyaikaiset varaavat tulisijat ovat aivan toista maata.

Totta on, että vanhat tulisijat tuottavat hiukkaspäästöjä enemmän kuin uudet nykyaikaiset tulisijat. Avotakat ovat tässä suhteessa erityisen huonoja. Osin päästöt aiheutuvat myös tulisijojen virheellisestä käytöstä ja poltettavan puun kosteudesta. Ei muisteta tai tiedetäkään, että vain kuivaa puuta saa polttaa, eikä ehkä tiedetä sitäkään, milloin puu on kuivaa. Sitä tietoa pitää tietenkin lisätä.

Voi kuitenkin perustellusti kysyä, kuinka paljon kaupunkimaisilla uusilla omakotialueilla ylipäätään avotakkoja on – todella vähän, voi sanoa. Sama koskee puulämmitteisiä saunoja – sen verran vähän niitä taajamissa on, että niiden terveyshaitoista puhuminen on melkoista liioittelua.

Tulisijateollisuudessa on tehty paljon tutkimustyötä hiukkasongelman ratkaisemiseksi ja EU on saattanut voimaan tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevat normit. Kansalliset päästönormit määrittävät tehdasvalmisteisten tulisijojen minimihyötysuhteen ja päästöt. Ne standardit täyttävät tulisijat tuottavat jopa yli 30 kertaa vähemmän päästöjä kuin vanhat tulisijat.

Lämmön tuotossa tulisijat ovat hiilidioksidipäästöjen osalta neutraaleja. Ilmastonmuutoksen ja hiilidioksidipäästöjen kannalta puulämmitys on fossiilisia polttoaineita merkittävästi parempi vaihtoehto. Puulämmitys lisää myös maamme energiaomavaraisuutta – Suomessa kasvaa puuta, toisin kuin öljyä tai kivihiiltä. Sekin kannattaa muistaa, että tulisijat ovat muista energialähteistä riippumattomia – varajärjestelmä on aina hyvä olla, jos esimerkiksi sähköntuotantoon tulee katkoksia.