Tukes muistuttaa kasvinsuojeluaineiden asianmukaisesta ja huolellisesta käytöstä. Ole erityisen huolellinen ruiskuttaessasi kasveja lähellä naapurin pihaa, viljelyksiä tai kaivoa.

Ruiskuttajan vastuulla on, että kasvinsuojeluainetta ei joudu käsiteltävän alueen ulkopuolelle. Kasvinsuojeluaineen leviämistä naapurin puolelle voi ehkäistä huomioimalla tuulen suunta ruiskutushetkellä, käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia ja huolehtimalla riittävästä suojaetäisyydestä. Samalla ehkäisee myös pientareiden pölyttäjien ja muiden hyötyeliöiden altistumista kasvinsuojeluaineelle.

Lisäksi on tärkeää selvittää, ruiskutusalan talousvesikaivoja. Lainsäädännössä ei ole asetettu metrimääräistä suojaetäisyyttä naapuriin tai kaivoihin, mutta on hyvä välttää ruiskuttamista juomavesikaivojen ja pihojen välittömässä läheisyydessä.

Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löydät Tukesin uudesta kasvinsuojeluainerekisteristä.