Toukotalkoot-kampajan muistuttaa pitämään huolta kodin turvallisuudesta ja remonttien ammattimaisesta tekemisestä myös poikkeusolojen aikana.

Asumisen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen keskittyvä Toukotalkoot-kampanja muistuttaa, että myös Covid 19 -viruksen aiheuttamassa tilanteessa kodin turvallisuudesta tulee pitää huolta. Poikkeustilanteessakaan ei saa itse tehdä korjauksia ja asennuksia, jotka edellyttävät ammattilaisten osaamista.

Vialliset sähköasennukset ja -laitteet voivat aiheuttaa hengenvaaran ja siksi ne on korjautettava välittömästi. Korjaamatta jätetty vesivuoto saattaa moninkertaistaa taloudelliset tappiot.

Laitteiden oikea käyttö ja niiden valvonta käytön aikana on tärkeää. Esimerkiksi sähkölieden ja -uunin käytöstä aiheutuu vuodessa lähes tuhat pelastuslaitoksen sammutustehtävää ja vuotava astianpesukone on ylivoimaisesti merkittävin vesivahinkoja aiheuttava kodinkone.

Tarkistuslistat avuksi

Toukotalokoot-kampanjan sivuilta löytyvät asukkaille tarkoitetut, ladattavissa olevat tarkistuslistat.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat myös julkaisseet asuinrakennuksen korjaushankkeita koskevan ohjeen Covid-19 epidemian aikana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL on informoinut ohjeista jäsenyrityksiään. Asuntoihin välttämättömiin töihin koronaepidemia-aikana tulevat asentajat muun muassa informoivat asukasta puhelimitse tai sähköpostitse etukäteen asennuksen tarkasta ajankohdasta. He käyttävät suojaimia sekä kertakäyttökäsineitä ja suosittelevat, että kotona olevat asukkaat ovat asunnossa työskentelyn ajan toisessa huoneessa.

Vuosittain järjestettävässä Toukotalkoot-kampanjassa ovat mukana Suomen Kiinteistöliitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä Suomen Omakotiliitto.