Älykotiratkaisut eivät vielä ole saaneet jalansijaa uuden kodin hankinnan kärkiratkaisuina. Niiden merkitys asunnon valinnassa on meille vähiten merkitsevä asia. Luonnonläheisestä asuinympäristöstä ja omasta pihasta ei sen sijaan olla valmiita tinkimään.

Asuntorakennuttaja Bonava selvitti toukokuussa 2018 millaisia asioita suomalaiset pitävät tärkeinä asuinaluetta ja uutta kotia valittaessa.

Asuntoa ostettaessa tai vaihtaessa selkeästi tärkeimmiksi valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat edullisten asuinkustannusten lisäksi raikas sisäilma, hyvä äänieristys ja asuntojen tehokkaat pohjaratkaisut. Asuinalueen ja naapuruston osalta puolestaan asuinalueen rauhallisuus ja turvallisuus, lähipalvelut ja hyvät liikenneyhteydet koettiin tärkeiksi.

”Nuorilla korostuu ymmärrettävästi edullisuuden merkitys uutta asuntoa hankittaessa. Vanhemmat ikäryhmät puolestaan kokivat muita enemmän luonnonläheisyyden, alueen maineen ja arvostuksen sekä asumisen monimuotoisuuden tärkeinä. Hieman ehkä yllättävästi älykotiratkaisuja pitivät kaikki vastaajaryhmät vähiten tärkeänä tekijänä asuntoa valittaessa”, sanoo Bonava Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juuso Hietanen.

Rahat menevät asumiseen

Suomalaiset joutuvat käyttämään asumiseen jhuomattavia summia rahaa kuukaudessa. Asumisen tutkimuksen mukaan noin 70 prosentin mielestä on kohtuullista käyttää asumiseen enintään 30 prosenttia nettotuloistaan, kun taas viidennes vastaajista joutuu käyttämään vähintään puolet nettotuloistaan asumiseen.

Pienperheyhdistys ry  on koko historiansa ajan ottanut kantaa yhden vanhemman perheiden asumisolosuhteisiin. Pienperheyhdistys ry:n hallituksen jäsen Veronika Honkasalo ei yllättynyt tutkimustuloksista.

”Asumisen kalleus on puhuttanut yhdistystä sen alkuajoista lähtien. Yhden tulonsaajan perheessä nimenomaan asuminen syö merkittävän osan käytettävistä rahoista. On hienoa, että kohtuuhintaisesta asumisesta puhutaan, sillä se on meidän kohderyhmälle enemmän kuin tärkeä aihe.”

Pihasta ei luovuta

Kun tutkimuksessa kysyttiin, mistä suomalainen ei olisi valmis tinkimään asuntoa hankkiessaan, oli ylivoimaisesti suosituin vastaus piha tai parveke. Yli 50 prosenttia vastaajista ei haluaisi tinkiä pihasta tai parvekkeesta. Helpompi olisi vähentää säilytystiloja tai luopua saunasta. Vähiten luomisen tuskaa vastaajille tuottaisi parkettilattiasta luopuminen.

Tutkimuksessa pyydettiin ottamaan myös kantaa asumisväljyyteen. Vastausten keskiarvo oli noin 30 m2/asukas kerrostaloasunnossa, 35 m2/asukas rivitaloasunnossa ja 40 m2 omakoti-/paritalossa.

Pientalojen osalta hajontaa oli eniten, sillä jopa 39 prosenttia vastaajista arvioi sopivaksi asunnon kooksi omakoti-/paritalossa vähintään 50 m2/asukas. Pienempi asukaskohtainen tila hyväksytään etenkin kerrostaloasunnossa.

Tutkimuslaitos Norstat toteutti verkkotutkimuksen toukokuussa 2018 ja siihen osallistui yli 1000 18-75-vuotiasta vastaajaa Uudeltamaalta, Pirkkalasta Varsinais-Suomesta, Pohjois-Pohjanmaalta ja muilta alueilta. Vastaajista 58 % asuu kerrostalossa, 14 % rivitalossa ja 28 % omakoti-/paritalossa.