70-luvun betonikerrostaloihin haettiin uutta ihmettä arkkitehtiopistoilijoille suunatussa kerrostan korjauksen ideakilpailussa. 

Kerrostalon korjauksen suunnittelukilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Vuosittaisen kilpailun tarkoitus on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita 1960–1980 -luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Tämä kilpailu oli järjestyksessään 13. kerta.

Ideakilpailun suunnittelukohteena oli neljä 1970-luvun lopulla rakennettua 4-kerroksista betonirunkoista asuinkerrostaloa Tampereen Haukiluomassa. Kilpailuun saapui 22 ehdotusta, joista finaalissa palkittiin kaksi parasta sekä jaettiin kolme samanarvoista lunastusta.

Puupintaa ja energiatehokkuutta

Arvostelussaan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huomiota ehdotusten arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennusten ja pihapiirin luomaan kokonaisuuteen. Myös ratkaisujen funktionaalista toimivuutta sekä rakenne- ja energiateknisiä ratkaisuja arvioitiin.

Palkintolautakunta piti ehdotusten yleistasoa hyvänä. Parhaimmissa ehdotuksissa oli ratkaistu kokonaisvaltaisen onnistuneesti julkisivujen uusi arkkitehtuuri ja energiatehokkuuden parantaminen, hissien lisääminen, lisäkerrosten rakentaminen, pihojen elävöittäminen sekä rakennustekniset ja rakennusopilliset kysymykset.

Kilpailussa jaettiin 1. palkinto (2 000 €), nimimerkille ”Ikimänty”, tekijöinä Samu Rantanen, Elissa Helminen ja Linnea Lindberg Tampereen yliopiston (TAU) arkkitehtuurin yksiköstä. Palkintolautakunnan mukaan ehdotuksessa puun käyttö on tyylikästä ja modernia. Lisäkerrosten CLT-tilaelementtiratkaisut ovat onnistuneita.

2. palkinto (1 500 €), nimimerkille ”Uurre”, tekijöinä Johanna Partanen, Laura Lamberg ja Riina Hagren Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Perustelujen mukaan keraamiset laattapinnat ovat hyvä kontrasti puupinnoille. Laajoilla lasitetuilla parvekkeilla parannetaan myös rakennuksen energiatehokkuutta.

Kilpailun 3. palkinto päätettiin jättää jakamatta, ja sen sijaan jaettiin kolme samanarvoista lunastusta á 500 €. Nimimerkki ”Kimaran” tekijöinä ovat Johanna Vartiainen ja Roosa Nokelainen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Ehdotuksessa on erityisen hienot julkisivut, piha on hyvin suunniteltu, puunkäyttö on realistisen taitavaa, asuntopohjat ovat hyviä ja niihin on panostettu paljon.

”Käännetty katse”, tekijänä Veera Saastamoinen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Kilpailuehdotuksessa on käsitelty energiatehokkuutta monipuolisella tavalla. Kiveyksellä on saatu mielenkiintoisesti jäsenneltyä sisäpihakatuja sekä yhdistettyä patio ja yhteistilat.

”Latva”, tekijöinä Maija Simoska ja Bea Walta Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Palkintolautakunta kehuu ratkaisua tuoreeksi ja raikkaasti uudistavaksi. Lisäkerrosten julkisivujen puumateriaali soljuu mukavasti vanhojen kerrosten julkisivujen osaksi ja liittää ne luontevasti toisiinsa. Erityisesti parvekejulkisivussa materiaalinkäyttö on ansiokasta.