Vaaralliselta asbestipölyltä suojautumisessa on edelleen puutteita rakennustyömailla. Viime vuonna tehtiin reilut 350  asbestiin liittyvää tarkastusta.

Työsuojeluviranomaisten valvontahavaintojen mukaan rakennuspurkutyömailla suojaudutaan asbestipölyn vaaroihin edelleen puutteellisesti. Vuonna 2021 työsuojeluviranomaiset tekivät noin reilut 350 asbestiin liittyvää työsuojelutarkastusta.

”Työmailla oli eniten puutteita asbestipölyn hallinnan suojauksessa ja asbestityön ennakkoilmoituksissa. Vakavia puutteita on ollut erityisesti asbestialtistumisen seurantamittaukissa. Myös esimerkiksi lähes jokaisessa asbestityöilmoituksessa oli puutteita”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Sen sijaan rakennushankkeiden asbestiluvat olivat pääosin kunnossa.

Valvonnalla työsuojeluviranomaiset (avi) pyrkivät siihen, että työnantajat ja muut lainsäädännön mukaisesti vastuussa olevat tahot noudattavat asbestipurkutyön työturvallisuuden lainsäädäntöä.

Asbestipölyltä suojautuminen on tärkeää. Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa 1993, mutta suurin osa käytetystä asbestista on yhä rakennuksissa. Asbesti on hyvä pahin kemiallinen tappaja.

Asbestityön ilmoitusmenettelyä seurataan

Työsuojeluviranomaiset valvovat asbestipurkutyötä koskevaa ilmoitusmenettelyä.  Asbestipurkutyöhön ryhtyvän on tehtävä alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle kirjallinen asbestityön ennakkoilmoitus.  Ennakkoilmoitus on toimitettava seitsemän päivää ennen purkutyön aloitusta.

Valvontaa kohdennetaan muun muassa ilmoituksiin, joissa seitsemän päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätätyön, esimerkiksi putkirikon osalta ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Muu perusteltu ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää alueellisen työsuojeluviranomaisen hyväksynnän.