Asbestipurkutöiden valvontaa pyritään yhdenmukaistamaan aluehallintovirastojen työsuojelun avulla.

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Valvonnassa tarkastetaan asbestipurkutyölupia ja työpaikalla suoritettavia asbestipurkutöitä.

”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

Kirjallinen ennakkoilmoitus

Työsuojeluviranomaiset valvovat myös asbestipurkutyötä koskevaa ilmoitusmenettelyä. Asbestipurkutyöhön ryhtyvän on tehtävä alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle kirjallinen asbestityön ennakkoilmoitus.

”Ennakkoilmoitus on toimitettava seitsemän päivää ennen purkutyön aloitusta. Valvontaa kohdennetaan muun muassa ilmoituksiin, joissa seitsemän päivän ilmoitusaika ei täyty. Hätätyön, esimerkiksi putkirikon osalta ennakkoilmoitus on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Muu perusteltu ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää alueellisen työsuojeluviranomaisen hyväksynnän”, muistuttaa ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Asbestityön altistumisalueen puhtauden varmistamisen osalta valvontaa kohdennetaan asbestityön suorittajaan ja tilaajaan. Puhtauden varmistaminen ja tilan jatkokäytön turvallisuus edellyttävät yhteisen asiakirjan laatimisen.

Vuokratyövoimaa asbestipurkutyössään käyttävä on työn aikana velvollinen noudattamaan työturvallisuuslain työnantajaa koskevia säädöksiä.

Lue lisää:

Asbesti on yhä pahin kemiallinen tappaja