ASO-asumista säätelevä laki muuttuu vuoden 2022 alusta alkaen. Iso muutos koskee hakemiseen tarvittavaa järjestysnumeroa. 

Asumisoikeusasumista säätelevän lain muutokset vaikuttavat sekä asumisoikeusasunnon hakemiseen, nykyisiin asukkaisiin että viranomaisten rooleihin.

”Asumisoikeusasumiseen liittyviä käytäntöjä selkeytetään, jotta järjestelmä palvelisi paremmin todellisessa asunnontarpeessa olevia asunnon hakijoita. Uudistus nopeuttaa asumisoikeusasuntojen tarjoamiseen ja hyväksymiseen liittyvää prosessia”, sanoo ylitarkastaja Anne Salin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA).

Asumisoikeusasunnon hakemisessa on nyt ja uudistuksen jälkeenkin kaksi vaihetta: hae ensin järjestysnumero ja lähetä sen jälkeen asuntohakemus. Jos useampi henkilö hakee samaa asuntoa, ratkaisee pienin numero, kuka asunnon saa.

Uusi järjestysnumero ARAsta, vanhat voimassa 2023 loppuun

”Monimutkaiseksi koettu asumisoikeusasunnon hakeminen yksinkertaistuu. Uudistuksen jälkeen asunnon hakemiseen tarvittavan järjestysnumeron saa ARAsta riippumatta siitä, missä asunnon hakija asuu tai mistä hän hakee asuntoa”, Anne Salin kertoo.

Uutta valtakunnallista järjestysnumeroa voi hakea ARAsta 1.9.2023 alkaen digitaalisesti. Numero on voimassa kaksi vuotta, mutta kuittaantuu käytetyksi, kun asukas muuttaa asumisoikeusasuntoon. Jos vaihdat asuntoa toisen asukkaan kanssa tai jos muutat samassa kohteessa olevaan asuntoon, ei järjestysnumeroa tarvita.

Salin toteaa, että vanhassa järjestelmässä kerran saatu järjestysnumero oli voimassa vaikka ikuisesti, ja jollakin saattoi olla useita järjestysnumeroita eri paikkakunnilla. Vanhat kunnasta tai kaupungilta haetut järjestysnumerot ovat voimassa 31.12. 2023 saakka.

Lisää joustoa aso-asumista koskevaan hallintaan

Uutta on myös se, että tulevaisuudessa asumisoikeusasunnon voi luovuttaa perheenjäsenelleen kahden vuoden asumisen jälkeen. Esimerkiksi jos vanhemmat muuttaisivat pois, voisivat he luovuttaa asunnon täysi-ikäiselle lapselleen.

”Asumisoikeusasunnosta ei myöskään tarvitse luopua, jos muutat työn tai opiskelun vuoksi tilapäisesti toiselle paikkakunnalle. Voit myös vuokrata asuntosi pariksi vuodeksi. Asuntoa ei voi kuitenkaan antaa väliaikaiseen majoitustoimintaan, kuten Airbnb-asunnoksi”, Salin muistuttaa.

Lisäksi asumisoikeusyhteisöjen asukashallinto vahvistuu, jolloin asukkailla on jatkossa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa.

Asumisoikeusasuntoja (aso) on Suomessa noin 52 000. Niiden kysyntä on lisääntynyt korona-aikana. Ensimmäiset aso-asunnot rakennettiin 1990-luvulla.

Asumisoikeusasukas maksaa asunnostaan asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon rakentamiskustannuksista. Tämän lisäksi hän maksaa käyttövastiketta kuukausittain. Alle 55-vuotiaalla asunnon saamiseen vaikuttaa hakijan varallisuus.

Lue lisää:

Asumisoikeusasuminen on vuokraamista edullisempaa