Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 helmi-huhtikuussa 10,3 miljoonalle kuutiometrille. Se on 3,6 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Asuinrakentaminen kasvoi hieman.

Liike- ja toimistorakentamiseen myönnetty rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi edelleen merkittävästi. Kasvuun vaikutti muutama kauppakeskushanke, joiden osuus oli noin puolet kokonaiskuutiomäärästä. Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiometrimäärä kasvoi alle prosentin vuodentakaisesta.

Asuinrakentaminen kasvoi hieman

Asuinrakennuksille helmi-huhtikuussa myönnetty rakennuslupien kuutiomäärä oli 3,3 miljoonaa, 0,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Talotyypeittäin tarkasteltuna asuinkerrostaloille myönnetyissä rakennusluvissa kasvua oli 8,5 prosenttia.

Samaan aikaan rivi- ja ketjutaloille myönnetty kuutiometrimäärä väheni noin neljänneksellä ja erillisten pientalojen kuutiometrimäärä lähes viidellä prosentilla.

Rakennuslupia myönnettiin helmi-huhtikuussa kaikkiaan 11 559 asunnolle. Kasvua oli 9,6 prosenttia viime vuodesta.

Rakennustuotannon volyymi tasaisessa kasvussa

Volyymi eli käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi helmi-huhtikuussa 12,9 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi ajanjaksolla 11,8 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 13,8 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan rakennushankkeita aloitettiin samaan aikaan tilavuudella mitattuna 24,0 prosenttia ja asuinrakennushankkeita 22,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.