Koillis-Helsingissä sijaitseva Siltamäen kaupunginosa on kerrostaloaluetta. 1970-luvulla rakennetun kaupunginosan rakennuskanta on peruskorjauksen tarpeessa. Alueen asukkaat ovat olleet mukana täydennysrakentamisen ja aluekorjaamisen mahdollisuuksien ideoimisessa nettipelin avulla.

Siltamäen tulevaisuutta halutaan suunnitella yhdessä asukkaiden kanssa, ja tätä varten Helsingin kaupunki, YIT ja FCG toteuttivat Siltamäen täydennysrakentamispelin. Älypuhelimella ja tietokoneella pelattavassa pelissä pääsi katsomaan, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat esimerkiksi ostoskeskuksen tai virkistyspalvelujen kehittämiseen. Pelissä sai kokeilla uusien talojen rakentamista tai lisäkerrosten tekemistä nykyisiin taloihin. Asukkailla oli peliaikaa kolme viikkoa maalis-huhtikuussa.

Asukkaiden näkemykset esiin

Alustavien tulosten mukaan Siltamäki-peliä kokeiltiin kaikkiaan lähes kahdeltatuhannelta eri koneelta, ja pelituloksensa lähetti yhteensä 515 henkilöä. Neljä kymmenesosaa näistä oli siltamäkeläisiä. Peli tavoitti hyvin eri-ikäiset: suurimpia pelaajaryhmiä olivat 26–35-vuotiaat ja toiseksi 46–55-vuotiaat.

”Saimme paljon ja rakentavaa palautetta tulevaan suunnitteluun ja asukkaiden toivomiin palveluihin”, Jani Päivänen FCG:ltä kertoo.

Pelin avulla saaduista tuloksista kerrotaan asukkaille ja muille kiinnostuneille 16.5. Suutarilan monitoimitalolla järjestettävässä tilaisuudessa.

Aluekorjauksen hyödyt

Kun Helsingin uutta yleiskaavaa suunniteltiin, siltamäkeläiset ottivat kaupunkiin yhteyttä ja pyysivät päästä mukaan alueen suunnittelemiseen. Tiedossa on, että jos väkimäärä vähenee, myös palvelut uhkaavat vähetä alueelta.

Moni ikääntyvistä asukkaista on kiintynyt kotikulmiinsa, mutta kaipaisi hissillisiä ja esteettömiä taloja. Toisaalta kaivataan uusia, nuoria asukkaita palveluiden käyttäjiksi. Monella taloyhtiöllä on edessään hyvin isot remontit, joiden hinnat hirvittävät asukkaita. Täydennysrakentamisesta saattaa olla mahdollista saada tuloja kattamaan edes osan remonttikustannuksista.

Väljään rakennetun alueen iso plussa on, että sitä voidaan ryhtyä suunnittelemaan kokonaisuutena, seudun aluekorjaamisena. Vanhassa Siltamäessä taloyhtiöt omistavat tonttinsa, joten potentiaalia alueen yhteiselle kehittämiselle on, mikäli taloyhtiöt lähtevät siihen mukaan.

Kun alueita suunnitellaan kokonaisuutena, täydennys- ja korjausrakentaminen hyödyttää myös asukkaita. Alueen arvo kasvaa, asuntojen arvo nousee, vetovoima tuo uusia asukkaita ja heidän mukanaan ostovoimaa ja palveluja.