Asumisen energiankulutus laski edelleen vuonna 2018. Eniten energiaa kuluu lämmitykseen.

Asumiseen käytettiin vuonna 2018 energiaa kaikkiaan vajaa 66 terawattituntia (TWh). Se oli noin 1 TWh vähemmän kuin edellisenä vuonna, kertoo Tilastokeskus.

Sää oli viime vuonna edellistä vuotta lämpimämpi, jolloin lämmitykseen tarvittavan energian määrä oli pienempi. Lämmitysenergian kulutus laskikin kolme prosenttia vuodesta 2017.

Asumisen energiankulutuksesta vajaa 68 prosenttia kohdistui asuintilojen lämmitykseen, 15 prosenttia käyttöveden lämmitykseen ja viisi prosenttia saunojen lämmitykseen. Sähkölaitteisiin, ruoanvalmistukseen ja valaistukseen kului 13 prosenttia energiasta.

Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia. Lukuun luetaan myös vapaa-ajan asunnot.

Lämmityksen hoitaa yhä useammin lämpöpumppu

Asuinrakennusten tilojen lämmitykseen kuluva energia oli viime vuonna 44 TWh eli kolme prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Yleisimmät energialähteet olivat kaukolämpö, puu ja sähkö. 82 prosenttia tilojen lämmitysenergian kulutuksesta koostui näistä. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia.

Lämpöpumppujen käyttö lämmitykseen on kasvanut merkittävästi vuosituhannen alusta. Se näkyy sekä lämpöpumppuenergian että lämpöpumppujen sähkönkäytön kasvuna. Lämpöpumppuenergiaksi lasketaan lämpöpumppujen ympäristöstä talteen ottama energia. Lämpöpumppujen sähkönkäyttö sisältyy asumisen energiatilastossa lämmityksen sähkönkulutukseen.