Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto ovat huolissaan asumismenojen kasvusta, jonka vauhti ylittää ansiotulojen kasvuvauhdin. Asumismenojen ennakoidaan lähivuosina kasvavan tuntuvasti, kun taas ansiotulos kasvavat kilpailukykytavoitteiden takia vain hyvin maltillisesti.

Valmistelussa on monia uudistuksia, joilla on isot vaikutukset sekä omistus- että vuokra-asujien menoihin. Pellervon Taloustutkimus PTT:n julkistaman Asumismenot 2017 -selvityksen mukaan asumismenot kasvavat vuosina 2017-2019 keskimäärin noin 2,5 prosenttia vuodessa.

Uhka työllisyydelle ja kilpailukyvylle

Isot asumiskustannukset voivat muodostua esteeksi esimerkiksi työpaikan perässä muuttamiselle. Asunnonomistajia edustavan Kiinteistöliiton mielestä asumismenojen kasvua on tärkeää hillitä.

”Kiinteistöverojen ja kunnallisten tariffien korotukset heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja ovat näin pois muusta kulutuksesta”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Toiminnanjohtaja Kaija Savolainen pientaloasukkaita edustavasta Omakotiliitosta korostaa, että on tärkeämpää kriittisesti tarkastella ja leikata kunnallisia ja yhteiskunnallisia menoja kuin jatkuvasti paikata kunta- ja valtiontaloutta kasvattamalla asumismenoja.

”Kasvavat asumismenot vain lisäävät tarvetta asumistuille, joita jo nyt maksetaan vuosittain lähes 2 miljardia euroa”, Savolainen huomauttaa.

Kiinteistöverotuksen nousu jatkuu

Kiinteistöveron tuotto on kasvanut runsaat 60 prosenttia 2010-luvulla. Nykyisen hallituksen ohjelmassa kiinteistöveroa piti korottaa 100 miljoonaa euroa, mutta nyt korotuksessa ollaan päätymässä jo 175 miljoonan euron tasolle. Lisäksi valtionhallinnon sisäinen kehityshanke on muuttamassa kiinteistöverotusta vuodesta 2020 alkaen. Myös sote- ja maakuntauudistus aiheuttaa kasvupainetta kiinteistöveroon.

Omakotiliitto on huolissaan kotitalouksien mahdollisuuksista vaikuttaa kiinteistöverotukseensa. Kotitalouksilla ei ole ollut mahdollisuutta ennakoida verotuksen painopisteen siirtymistä ansiotuloverotuksesta kiinteistöverotukseen ja kulutuksen verottamiseen.