Suomalaisten asumismenojen kasvu jatkuu vuosina 2019-2021, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n vuotuinen asumismenoselvitys. Menojen vuosittaiseen nousuun vaikuttavat asuinpaikka, asumismuoto ja kotitalouden tyyppi. Eniten menojen kasvu kurittaa omakotitalossa yksin asuvaa naista.

”Asumismenojen kasvu on hitaampaa kuin edellisvuosina. Syynä ovat heikentyvä talouskehitys ja maailmantalouden epävarmuus, joiden seurauksena korkotaso pysyy matalana myös tulevina vuosina”, kertoo PTT:n asumiseen erikoistunut ekonomisti Peetu Keskinen.

PTT tutkii asumismenoselvityksessä suomalaisten asumiseen käyttämän rahan määrää ja sen suhdetta nettotuloihin. Mukana on useita erilaisia esimerkkikotitalouksia ja 21 kaupunkia.

Kun menojen kasvu hieman hidastuu, asumiseen kuluva osuus kotitalouksien tuloista joko laskee hieman tai pysyy ennallaan. Tähän vaikuttaa kotitalouden tyyppi ja asuintapa. Esimerkiksi kerrostalossa vuokralla asuvan tyypillisen lapsiperheen tuloista asuminen vie vajaat 21 prosenttia, kun omakotitalossa yksin asuvalla eläkeläisnaisella osuus voi olla yli 42 prosenttia.

Energiakustannukset nousussa

Energiamarkkinoiden toiminta ja kustannusten nousupaineet huolettavat kiinteistönomistajia. Esimerkiksi Helsingissä kaukolämmön hinta on noussut taloyhtiöille kolmessa vuodessa 30 prosenttia. Hallitusohjelman mukaan energiaverotusta uudistetaan alentamalla verotukea yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä korottamalla verotasoa lämmityspolttoaineissa.

”Taloyhtiöitä ajetaan nyt käytännössä kovalla kädellä lämpöpumppujen käyttäjiksi. Samaan aikaan sähkömarkkinoilla ostajien asema on muuttunut aiempaa haasteellisemmaksi, ja maassamme on pitkällä aikavälillä kysymysmerkkejä sähkön tarjonnan riittävyydestä”, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Vaikka lainakorkojen ennustetaan pysyvän edullisina, kasvukeskuksissa asuntojen kysynnän kasvu luo selvityksen mukaan painetta asuntojen hintojen nousulle.

”Erityisesti kasvukeskuksissa kiinteistöverotus kasvaa, jos maan verotusarvoa nostetaan. Asuntolainan korkojen verovähennys poistetaan hallituskauden aikana, ja kotitalousvähennyksen enimmäiskorvauksen määrää sekä korvausprosenttia alennetaan. Asumismenot, veronkorotukset ja edellytettävät lämmitystapamuutokset sekä verovähennysten leikkaukset pahentavat kotitalouksien ahdinkoa”, Kiinteistöliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen painottaa.

Mitä asuminen maksaa sinun paikkakunnallasi? PTT:n asuntolaskurilla voi laskea heidän tilastoissaan olevien paikkakuntien keskimääräiset kustannukset.