Asumisoikeusasuminen on ARA:n katsauksen mukaan vuokraamista edullisempaa erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuminen on erityisesti pääkaupunkiseudulla huomattavasti edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta.

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on kasvanut selvästi koronapandemian aikana etätöiden yleistymisen ja lisäneliöiden tarpeen kasvamisen myötä.

Asumisoikeusasuminen askel kohti omistusasuntoa

ARA:n 5.11.2021 julkaiseman asuntomarkkinakatsauksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat ovat erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös suurissa kaupungeissa selvästi asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kalliimpia. Vapaarahoitteiset vuokrat ovat Helsingissä 52 %, Vantaalla 32 %, Espoossa 31 %, Tampereella, Oulussa ja Turussa 25 %, Kuopiossa 19 %, Jyväskylässä 18 %, ja Lahdessa 14 % asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kalliimpia.

Vaikka asumisoikeusasuntojen vastikkeet ovat olleet aiemminkin selvästi vuokraa edullisempia, ero näyttää kasvavan edelleen yleishyödyllisen ja omakustanteisen asumisoikeuden eduksi.

Kaikissa suurissa kaupungeissa Espoota lukuun ottamatta käyttövastikkeet ovat myös ARA-vuokria edullisempia. Oulussa eroa on yhdeksän prosenttia, Lahdessa seitsemän, Tampereella kuusi ja Turussa sekä Vantaalla viisi prosenttia asumisoikeusasumisen eduksi.

”Asumisoikeusasuminen täyttää nyt syksyn 2021 aikana 30 vuotta. Ensimmäiset asumisoikeustalot nousivat Rovaniemelle ja Turkuun syksyllä 1991. 30 vuoden aikana järjestelmä on osoittautunut toimivaksi, tarpeelliseksi ja muuntautumiskykyiseksi. Kohtuuhintaisella asumisella on entistä keskeisempi rooli jopa ensiasunnon ostajien ja pienituloisten asuntosäästäjien keskuudessa. Asuntojen hintojen nousu kasvukaupungeissa hidastaa ensimmäisen asunnon ostoa ja pieneenkin asuntoon pitää säästää aiempaa pidempään ja enemmän. Asumisoikeusasunto onkin yhä useammin ensimmäinen askel kohti omistusasuntoa”, arvioi Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja Jari Riskilä.

Kysyntä kasvanut

Asumisoikeusasuntoja tarjoavien yhtiöiden mukaan asuntojen hakijamäärät ovat kasvaneet merkittävästi koronapandemian aikana. Eri asumisoikeusyhtiöillä hakijamäärissä näkyy jopa useiden kymmenien prosenttien kuukausittaista nousua koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Hakijamäärät ovat kasvaneet erityisesti suurissa kaupungeissa.

Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen, etätyön yleistyminen ja lisäneliöden tarve ovat näkyneet siinä, että erityisesti isompia perheasuntoja on kysytty aiempaa enemmän.

Vuoden aikana asumisoikeusasuntojen markkinatilanne on kiristynyt Helsingissä, Pirkkalassa, Porvoossa, Äänekoskella ja Hattulassa. Vuotta aiemmin ainoastaan Helsingissä oli kireä markkinatilanne.

ARA:n katsauksen mukaan Suomessa on noin 52 000 asumisoikeusasuntoa 48 kunnassa.

Lue lisää:

Asumisoikeustalo palkittiin ilmaston huomioimisesta rakentamisessa