Asumisoikeusasuntojen kysyntä vaihtelee. Eniten asumisoikeusasuntoja kaivataan Helsingissä, tyhjillään olevia asuntoja on kahdessakymmenessä kunnassa.

Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa (ASO-asuntoa). Asuntoja on kaikkiaan 47 kunnassa. Suurin osa asunnoista on pääkaupunkiseudulla, jossa on 45 prosenttia Suomen ASO-asunnoista. Tiedot käyvät ilmi ARAn tuoreesta asuntomarkkinakatauksesta.

ASO-asuntoja eniten tyhjillään Vaasasa

ARAn asuntomarkkinakatsauksen mukaan asumisoikeusasuntojen kysynnässä on suuriakin alueellisia eroja. Kuntien ASO-markkinatilannetta arvioidaan ASO-indeksillä, joka perustuu lunastettujen asuntojen osuuteen sekä asumisoikeuksien vaihtuvuuteen. Koko maassa lunastettujen ASO-asuntojen osuus ja ASO-vaihtuvuus paranivat hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta kuntatasolla erot olivat suuria.

Kireä markkinatilanne on vain Helsingissä. Tasapainoiset markkinat vallitsevat muun muassa Espoossa, Vantaalla ja Tampereella, Mikkelissä ja Porvoossa.  Ylitarjontaa tai merkittävää ylitarjontaa ASO-asunnoista on kahdessakymmenessä kunnassa. Lievää ylitarjontaa oli muun muassa Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa.

Elokuussa 2018 vähintään kaksi kuukautta tyhjinä olleita asuntoja oli 450, mikä on prosentti koko ASO-asuntokannasta. Tyhjien määrä lisääntyi 50 asunnolla, mutta niiden suhteellinen osuus pysyi kuitenkin ennallaan viime vuoteen nähden.

Eniten asuntoja oli tyhjillään Vaasassa (18 %). Muissa kunnissa tyhjien asuntojen osuus jäi alle seitsemän prosentin. Hämeenlinnassa, Liedossa, Siilinjärvellä, Imatralla, Hattulassa ja Laukaassa ei ollut yhtään tyhjää ASO-asuntoa.

Asuntojen vaihtuvuus on vähentynyt viisi vuotta peräkkäin. Lunastettujen ASO-asuntojen määrä pieneni viime vuodesta ja vuokrattujen määrä kääntyi laskuun.

Käyttövastikkeiden nousu oli maltillista

ASO-asuntojen käyttövastikkeet nousivat koko maassa 0,3 % vuodesta 2017. Käyttövastikkeet olivat vapaarahoitteisia vuokria edullisempia kaikissa suurissa kaupungeissa. Lisäksi ne alittivat ARA-vuokrat lähes kaikissa suurissa kaupungeissa.

Valtakunnallisesti toimivat ASO-yhteisöt omistavat 3/4 asumisoikeusasunnoista, kuntien omistamat yhtiöt 1/4 ja paikalliset asumisoikeusyhdistykset alle 1 %:ia.

Vuoden 2018 katsaus asumisoikeusasuntoihin tarkastelee asumisoikeusasuntojen markkinatilannetta ja käyttövastikkeita ASO-indeksin avulla. Katsaus julkaistaan kerran vuodessa asumisoikeusyhteisöiltä kerättyjen tietojen pohjalta.