Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntoja 6,6 miljardilla eurolla vuonna 2016. Korjauskustannukset kasvoivat 5,7 prosenttia edellisestä vuodesta.

Eniten omakoti- ja paritaloissa korjattiin ulkopintoja ja rakenteita kuten julkisivua ja ikkunoita, asunnon märkätiloja ja talotekniikkaa, keittiöitä sekä piha-alueita ja rakennuksia. Yhteensä omakoti- ja paritalojen korjauskustannukset olivat 3,4 miljardia euroa vuonna 2016.

Kerrostaloja remontoitiin 2,6 miljardin euron arvosta vuonna 2016. Suurimmat korjausta vaatineet rakennusosat olivat talotekniikka, ulkopinnat ja rakenteet, asunnon märkätilat, sisätilat sekä asunnon keittiö. Kerrostalojen korjaukset painottuivat omakotitaloja enemmän talotekniikkaan kuten putkien, viemäreiden ja ilmanvaihtolaitteiden uusintaan.

Loppupotti korjaussummasta eli 696 miljoonaa euroa vuonna 2016 meni rivitalojen remontointiin. Niissä korjattiin mm. ulkopintoja ja rakenteita, talotekniikkaa, asunnon märkätiloja, muita tiloja, keittiöitä sekä taloyhtiön piha-alueita ja piharakennuksia. Ostetun työn osuus omistusasuntojen korjauskustannuksista on noin kolmannes. Omaa ja talkootyötä korjauksissa tehdään eniten omakotitaloissa, ja jonkin verran rivi- ja kerrostalojen remonteissa.

Korjauskustannukset 25–48 euroa neliömetriltä

Lukemat vaihtelivat suhteutettaessa korjauskustannukset rakennuksen asuinpinta-alaan. Suurimmat korjauskustannukset olivat kerrostaloissa vuoden 2016 aikana, pienimmät omakotitaloissa, rivitaloissa siltä väliltä. Kerrostaloja korjattiin 47,7 euron arvosta neliömetriltä, rivitaloja 29,5 ja omakotitaloja 25,2 euroa neliömetriltä.

Asunto-osakeyhtiöiden tulee ilmoittaa osakkailleen tulevat ja suuret remontit. Tilastokeskus kysyi tutkimuksessaan remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vastanneista kattoremonttia suunnitteli 20 prosenttia, julkisivu- ja pihakorjausta kumpaakin 19, käyttövesiremonttia 18 ja viemäröinnin uudistamista 15 prosenttia asunto-osakeyhtiöistä.

Suuri osa asunto-osakeyhtiöiden suurista remonteista tullaan toteuttamaan ilmeisesti seuraavien kolmen vuoden aikana. Myös kerros- ja rivitalojen lämmitysjärjestelmät ja ilmanvaihtolaitteet kaipaavat vastanneiden mukaan uudistamista. Hissin jälkiasennusta tai olemassa olevan hissin nykyaikaistamista odottaa neljä prosenttia taloyhtiöistä.

Myös palvelu- ja toimistorakennuksia korjattiin

Tilastokeskuksen mukaan palvelurakennuksia korjattiin 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2016. Luku jakautui opetusrakennusten kuten koulujen, sairaala- ja terveyskeskusrakennusten korjaamiseen sekä hoitolaitosten remontointiin. Suurin ryhmistä oli koulujen korjaus. Niitä remontoitiin viime vuonna maassamme noin miljardilla eurolla. Edellinen kysely tehtiin 2013, ja siihen verrattuna kasvua palvelurakennusten korjauksissa on 34 prosenttia eli noin kymmenen prosenttia vuosittain.

Toimistorakennuksia korjattiin 1,1 miljardilla, teollisuus- ja varastorakennuksia miljardilla ja liikerakennuksia 760 miljoonan euron arvosta vuonna 2016. Rakennusryhmien korjauskustannukset on laskettu toteutuneiden lukujen sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Tilaston mukaan liikerakennusten korjauskustannukset kasvoivat 13 prosenttia, toimistorakennusten remontit 10 prosenttia vuodesta 2015. Varastorakennusten korjauskustannukset kasvoivat 12 prosenttia.