Uusien asuntojen myyntimäärät olivat toukokuussa edelleen reippaassa laskussa muissa suurissa kaupungeissa, paitsi Oulussa. Hinnat kipusivat ylöspäin edelleen pääkaupunkiseudulla, mutta muualla Suomessa hintojen nousu on taittunut.
Toukokuussa 2022 vanhojen asuntojen myynti jatkoi helmikuusta alkanutta trendiä, jossa asuntokaupan volyymi on palautunut lähelle pitkäaikaista keskiarvoa pandemiasta alkaneen erityisen vilkkaan jakson jälkeen. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vanhojen asuntojen kauppa supistui 15,2 %, kokonaiskauppamäärä oli 5 452 kpl.

Tiedot käyvät ilmi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton asuntomarkkinakatsauksesta.

Vanhojen asuntojen kaupassa kerrostaloasuntojen kauppa kävi rivitaloasuntoja ja omakotitaloja paremmin. Vanhoja kerrostaloasuntoja myytiin toukokuussa 2 903 kappaletta, joka on 6,2 % yli viiden vuoden keskiarvon.
Rivitaloasuntojen kauppa jäi 5,1 % (1 319 kpl) ja omakotitalojen 9,5 % (1 230 kpl) viiden vuoden keskiarvosta. Vuoden 2021 kauppamääriin verrattuna laskua oli kerrostaloissa -9 %, rivitaloissa -19 % ja omakotitaloissa -23 %.
Koko alkuvuonna 2022 (tammi–toukokuu) myytiin yhteensä 27 326 vanhaa asuntoa, joka on -10,7 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta silti 7,4 % yli pitkäaikaisen viiden vuoden keskiarvon.

Asuntojen kauppa 2015-2022

Asuntojen kauppa kävi vilkkaana viime vuonna. Grafiikassa uudet asunnot merkitty punaisella, vanhat sini-vihreällä värillä.

Asuntojen hinnat nousivat hieman pk-seudulla

Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntihinnat nousivat huhtikuusta toukokuuhun 1,1 % pääkaupunkiseudulla, mikä on jatkoa viime vuoden marraskuussa alkaneelle nousevalle trendille. Koko alkuvuonna hinnat ovat nousseet pk-seudulla 4,2 %.
Muissa Suomen 10 suurimmassa kaupungissa nouseva hintakehitys taittui helmi–maaliskuussa, ja hinnat pysyivät toukokuussa keskimäärin samoina kuin huhtikuussa. Vuoden alusta hinnat ovat nousseet keskimäärin 1,6 %.
Hintakehityksessä on kuitenkin paikkakuntakohtaisia eroja: esimerkiksi Tampereella hinnat nousivat toukokuussa 1,1 %, ja Turussa hinnat ovat nousseet koko alkuvuonna saman verran kuin pk-seudulla.

Oulussa myytiin jopa vuoden 2021 huipputasoa enemmän

Uusia asuntoja myytiin toukokuussa 504 kappaletta, joka on noin puolet vuoden takaisesta ja 38 % alle viiden vuoden keskiarvon. Uudiskohteiden kauppa lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2017, ja lukujen valossa nyt ollaan palaamassa kohti tätä edeltävän kauden tasoa.
Uusissa asunnoissa eniten laskua oli toukokuussa rivitaloasuntojen myyntimäärissä, niin viime vuoteen verrattuna kuin viiden vuoden aikajänteellä.
Kaupungeittain tarkasteltuna Oulussa vanhojen asuntojen kauppa jatkoi kasvua, kun muut suuret kaupungit seurailivat koko maan laskevaa trendiä. Kuitenkin kaikissa suurissa kaupungeissa myyntimäärät olivat edelleen korkeammalla kahden vuoden takaiseen tasoon verrattuna.
Oulussa vanhoja asuntoja myytiin toukokuussa 3,3 % edellisvuotta enemmän, ja peräti 25 % yli pitkäaikaisen keskiarvon. Oulu oli poikkeus myös uusien asuntojen myyntimäärien suhteen toukokuussa. Siellä niitä myytiin viime vuoden toukokuuhun nähden noin 38 prosenttia enemmän, kun taas muissa isoissa kaupungeissa uusien asuntojen kauppamäärät ovat tulleet roimasti alas edellisvuoden toukokuusta.
Pääkaupunkiseudulla kauppa kävi edelleen selvästi pitkäaikaista keskiarvoa paremmin, vaikka laskua tuli vuoteen 2021 nähden. Helsingissä vanhoja asuntoja myytiin 9 % edellisvuotta vähemmän, Espoossa 14 % vähemmän ja Vantaalla 9 % vähemmän.

Myyntiajat kääntyivät nousuun pääkaupunkiseudulla

Vanhojen kerrostaloasuntojen ja omakotitalojen myyntiajat kääntyivät pääkaupunkiseudulla nousuun toukokuussa, mutta ne ovat edelleen selvästi lyhyempiä kuin alkuvuodesta. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika pk-seudulla oli toukokuussa 65 päivää, ja omakotitalojen 79 päivää. Ero kt- ja okt-myyntiajoissa pk-seudulla on edelleen historiallisen pieni, vaikka huhtikuun ennätyksestä tultiin hieman takaisin päin.
Muualla Suomessa asuntokauppa on nopeutunut koko kuluneen vuoden, ja sama trendi jatkui toukokuussa. Vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika oli 58 päivää ja omakotitalon 97 päivää.

Lue lisää:

Korona-ajan asuntokaupan suosikit vaihtelevat – yksi pysyy

Asuntokauppa kaipaa edelleen myytävää: ”Hyvistä asunnoista käydään kovaa kisaa”