Kasvukeskuksissa sijaitsevien asuntojen kalleus on este työn perässä tapahtuvalle muutolle. Tuore kysely kertoo asumiskustannusten tuottavan jatkuvaa huolta suomalaisille.

STTK:n tuoreessa kyselyssä 38 prosenttia vastaajista kertoo asumiskustannustensa tuottavan jatkuvaa huolta. Suurin huoli on pääkaupunkiseudulla asuvilla, heistä jopa 43 prosenttia kokee näin. Yli kolmannes vastaajista kertoo esimerkiksi tinkineensä ruoasta ja hyvinvointipalveluista asumiskustannusten takia ainakin muutaman kerran vuodessa. Miltei kolmannes pelkää, että ei saa asuntoaan myydyksi. 41 % vastaajista pelkää asuntonsa arvon laskevan.

STTK peräänkuuluttaa asuntorakentamisen lisäämistä, jotta kysyntä ja tarjonta olisivat paremmin tasapainossa. Yhtenä keinona STTK esittää rakentamattoman tonttimaan kiinteistöveron korottamista.

”Pitkään jatkunut maltillinen palkkapolitiikka yhdistettynä kasvukeskusten asuntojen selvään kallistumiseen vaikeuttaa monien työntekijöiden mahdollisuutta muuttaa työn perässä sinne, missä työtä olisi tarjolla”, STTK:n ekonomisti Antti Koskela sanoo.

Väki valuu kasvukeskuksiin

STTK kritisoi kaupungistumien ja kaupunkipolitiikan käsitteiden harhaanjohtavuutta. Vain muutaman suuren kasvukeskuksen kasvuvauhti on nopeaa, mutta merkittävä osa kaupungeiksi määritellyistä kunnista menettää jatkuvasti asukkaita.

”Keskikokoisten kaupunkien ja maakuntakeskusten ”pitovoimasta” on välttämätöntä huolehtia, jotta elinvoimaisia kasvukeskuksia on riittävästi. Suomi ei pärjää, jos pohjoisin kasvava alue on Tampere”, Koskela huomauttaa.

STTK:n tekemään kyselyyn kokemuksista eri asumismuodoista, muuttamisesta ja asumiskustannuksista vastasi tänä syksynä 2 010 henkilöä ympäri Suomen.

Rakennusfirma tarjoaa asunnon uudelle työntekijälle

 

1500 henkilöä työllistävä rakennus- ja kiineistöalan konserni Lehto Group on joutunut kokemaan, kuin kokeneet vastaavat työnjohtajat ovat kiven alla. Konserni aloittaa rekrytointikampanjan, jolla se pyrkii houkuttelemaan kokeneita rakennusalan ammattilaisia eri tehtäviin pääkaupunkiseudulle.

Uudelle työntekijälle tarjotaan muuttoetua, jossa Lehto lupaa järjestää asunnon tai huoneen heti työsuhteen alusta alkaen.

”Työn vastaanottamisen kynnyskysymyksenä voi olla asunnon löytymisen vaikeus pääkaupunkiseudulta. Tämän vuoksi merkittävä määrä osaamista ja potentiaalia voi jäädä hyödyntämättä. Pyrimme tällä kampanjalla madaltamaan kynnystä uusiin haasteisiin siirtymisessä. Ja helpottaahan se toki päätöksentekoa, jos kumppani tai perhe voi lähteä mukaan”, kertoo Lehto Groupin henkilöstöjohtaja Kaarle Törrönen.

Lehdon tarjoamaan ensimmäisen projektin mittaiseen muuttoetuun kuuluu muuttovalmiin asunnon tai huoneen lisäksi muun muassa takuuvuokran hoitaminen. Projekti voi tehtävän mukaan kestää puolesta vuodesta jopa kahteen vuoteen. Muuttoetuun kuuluvat kalustetut asunnot sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Asuntoon tai huoneeseen voi jäädä asumaan omakustanteisesti projektin päätyttyä.

”Jos uusi työntekijä muuttaa pääkaupunkiseudulle kumppanin kanssa, tarjoamme hänen kumppanilleen rekrytointikonsultointia työllistymisen tueksi. Olemme pyrkineet tekemään muuttamisen mahdollisimman helpoksi”, Kaarle Törrönen kertoo.

Muuttoetu koskee toistaiseksi voimassa olevia tai vähintään kuusi kuukautta kestäviä kampanjaan kuuluvia työsuhteita.