Edulliset asunnot katoavat erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntosijoittajien omistukseen, minkä vuoksi niitä päätyy yhä vähemmän tavallisten ostajien ulottuville. Pienten asuntojen suosio sijoituskohteina vääristää yksiöiden ja kaksioiden kauppahintoja ja ylikuumentaa asuntokauppaa.

Asunnonetsijöille on tarjolla yhä vähemmän kohtuuhintaisia asuntoja. Kuluneen viiden vuoden aikana alle 200 000 euroa maksavien asuntojen kauppamäärä on ollut jatkuvassa laskussa, kertoo Kahdeksannen päivän toteuttama, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n kauppaseurantaan perustuva markkinakatsaus.

Syynä edullisten asuntojen katoon on asuntosijoittamisen suosion nousu. Etenkin pienet asunnot katoavat herkästi sijoittajien taskuihin eivätkä enää liiku vuokramarkkinoilta ostajien ulottuville.

”Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen asuntosijoittaminen on kasvanut voimakkaasti. Markkinoille on tullut paljon yksityisiä sijoittajia ja uusia rahastoja. Asuntojen on koettu olevan turvallinen säästökohde”, kertoo Kahdeksannen päivän toimitusjohtaja Jussi Karppinen.

Sijoittamisen suosio kuumentaa asuntokauppaa pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki ovat yksityisten asuntosijoittajien mielikuvissa vakaita alueita, joilla asuntojen arvon heittelehtiminen on harvinaista. Sijoittamisen suosio onkin nostanut näillä alueilla merkittävästi pienten asuntojen hintoja suhteessa isompiin asuntokokoihin ja jopa kuumentanut pienten asuntojen kauppaa paikoitellen.

Viimeisen 12 kuukauden aikana välittäjäkaupan keskimääräinen hinta on ollut Helsingissä noin 274 000 euroa. Keskiarvo on noussut viidessä vuodessa 12,3 prosenttia.

”Sijoittajat ostavat vastavalmistuneet asunnot suoraan rakennusyhtiöiltä, mikä on kannattavaa molemmille osapuolille. Tämä kehitys tulee jatkumaan niin kauan kuin pienistä asunnoista on pulaa. Etenkin Helsingin pitäisi lieventää asuntorakentamista sääteleviä neliörajoituksia ja antaa markkinoiden säädellä asuntotuotantoa – ainakin siihen asti, että pienten asuntojen määrä saadaan vastaamaan kysyntää”, Karppinen sanoo.

Helsingissä puolet valmistuvan kohteen pinta-alasta pitää tällä hetkellä varata niin sanotuille perheasunnoille.

Yli 500 000 euron asuntojen kaupat kasvussa

Asuntokaupan yleinen kehitys on linjassa Suomen talouden kasvunäkymien kanssa. Kaupankäynti on kokonaisuudessaan kasvussa, ja myyntiajat lyhenevät koko ajan.

Vaikka suurin osa asuntokaupoista tehdään yhä 150 000–350 000 euron hintaluokassa, ovat myös kalliimmat asunnot jälleen kysyttyjä. Erityisesti Helsingissä ja Espoossa yli 500 000 euron asuntokauppojen kehitys on viimeisen parin vuoden aikana kääntynyt reippaaseen nousuun.

”Kalliimpien asuntojen kauppamäärien lisääntyminen kertoo, että ihmisten luottamus talouteen ja työllisyyden positiiviseen kehitykseen on palautumassa”, Karppinen pohtii.

Pääkaupunkiseudulla asuntokauppaa vauhdittaa myös alueen väestönkasvu.

Kahdeksas päivä toteuttaa puolivuosittain markkinakatsauksen, jossa tarkastellaan kiinteistönvälittäjien pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) tekemiä käytettyjen asuntojen kauppoja. Tarkasteluaineistona on Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n (KVKL ry) hintaseurantapalveluun rekisteröityjä kauppoja. Palvelu kattaa noin 75 prosenttia kaikista tehdyistä kaupoista. Mukana ei ole rakennusyhtiöiden tai yksityisten tekemiä kauppoja. Katsauksen tarkasteluajanjaksona on käytetty 12 kuukauden ajanjaksoa.