Pitkä asuntolaina kiinnostaa suomalaisia. Asumiskuluista säästyvät rahat käytettäisiin tyypillisimmin matkustamiseen.

S-Pankin Kantar TNS:llä teettämän tutkimuksen mukaan täysi-ikäisistä suomalaisista jopa 26 prosenttia valitsisi todennäköisesti laina-ajakseen 25–45 vuotta, jos olisi nyt ottamassa asuntolainaa. Ensimmäisessä omistusasunnossa asuvista näin ajatteli jopa kolmannes, 31 prosenttia.

Laina-ajan pitenemisen myötä kasvavat lainan kokonaiskustannuksetkaan eivät vähennä kiinnostusta pitkiä asuntolainoja kohtaan. Lähes kolmannes (29 %) tutkimukseen vastanneista olisi valmis pidentämään asuntolainansa laina-aikaa ja sen myötä kasvattamaan lainan kokonaiskustannuksia, jotta kuukaudessa jäisi enemmän rahaa muuhun käyttöön.

Naiset haluaisivat käyttää asumiseen vähemmän rahaa kuin miehet

Erityisesti naiset ovat sitä mieltä, että asumiseen kuluu liikaa rahaa: 46 prosenttia naisista haluaisi, että heillä kuluisi asumiseen nykyistä pienempi osuus nettotuloista. Miehistä näin ajatteli 37 prosenttia. Vain 12 prosenttia suomalaisista olisi valmis käyttämään nykyistä enemmän rahaa asumiseen.

Käytettäväksi jäävä raha käytettäisiin tyypillisimmin matkustamiseen (22 % vastaajista). Seuraavaksi suosituimpia rahankäyttökohteita olisivat eläminen yleensä (14 %), säästäminen tai sijoittaminen (13 %), harrastukset (13 %) ja ruoka (13 %).

S-Pankki toi markkinoille vuoden 2016 lopulla uudenlaisen, pitkän asuntolainan, jossa laina-ajaksi on mahdollista neuvotella jopa 45 vuotta. Lainaratkaisua tarjotaan aluksi valittuihin YIT:n Smartti- ja Skanskan BoKlok-kohteisiin.