Finanssivalvonta kiristää enimmäisluototussuhdetta muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettavien luottojen osalta viidellä prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Kotitalouksien velka on nyt historiallisen korkealla tasolla ja kasvaa edelleen. Enimmäisluototussuhteen kiristämisellä pyritään hillitsemään velkaantuneisuuden kasvua.

Ensiasunnon hankintaan otettavien asuntolainojen osalta enimmäisluototussuhde pysyy ennallaan 95 prosentissa. Päätöksellä ylläpidetään ensiasunnon ostajien pääsyä asuntomarkkinoille.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on Suomen rahoitusjärjestelmän merkittävin haavoittuvuus. Velkaantuneisuusaste on noussut noin kahdenkymmenen vuoden ajan ja se saavutti vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 128 prosentin tason. Nousuun on vaikuttanut asuntolainakannan kasvun ohella asuntoyhteisölainojen ja kulutusluottokannan voimakas kasvu.

Finanssivalvonta kehottaa edelleen pankkeja välttämään vallitsevista käytännöistä poikkeavia, hyvin pitkiä takaisinmaksuaikoja sekä ilman erityisiä syitä myönnettäviä pitkiä lyhennysvapaita.

Kotitalouksien velkaantuneisuudesta ja sen kasvusta Suomessa ovat kotimaisten viranomaisten lisäksi varoittaneet useat kansainväliset organisaatiot, kuten Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

”Kotitalouksien velkaantuneisuutta lisää myös kulutusluottojen ja taloyhtiölainojen kiihtynyt kasvu. Kotitalouksien velkaantuneisuuden korkea ja edelleen kasvava taso on merkittävä rahoitusjärjestelmän haavoittuvuus, joka lisää riskejä sekä asuntomarkkinoilla että kokonaistaloudessa”, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Päätös tulee voimaan heinäkuun 1. päivänä 2018.

”Kulutusluottojen luotonmyöntökriteerien löysentäminen, puutteet sääntelyn noudattamisessa ja kotitalouksien velkaantumisasteen yhtäjaksoinen nousu jo lähes parinkymmenen vuoden ajan on hälyttävä yhdistelmä. Siksi kulutusluottojen valvonta on yksi Finanssivalvonnan kuluvan vuoden painopistealueista”, Anneli Tuominen toteaa.

Kulutusluottojen kasvu on kiihtynyt

Kulutusluottojen kiihtynyt kasvu on osasyynä kotitalouksien kasvavaan velkaantumiseen. Vakuudettomien kulutusluottojen vuosikasvu saavutti vuoden 2017 aikana korkeimmillaan yli 14 prosentin tason ja vakuudellisissa se nousi yli viiteen prosenttiin vuoden lopussa.

Markkinoille on tullut uusia toimijoita, jotka tarjoavat kulutusluottoja Suomeen rajan yli esimerkiksi internetin online-palvelun välityksellä. Erityisesti norjalaiset toimijat ovat kasvattaneet voimakkaasti luotontarjontaa Suomeen.

Luottolaitokset ovat lisänneet kulutusluottojen tarjontaa tuomalla uusia tuotteita markkinoille ja tehostamalla markkinointia. Myös luotonmyöntökriteereitä löysentämällä, luottosummien maksimimääriä nostamalla ja laina-aikoja pidentämällä on haettu kasvua.