Vuoden 2019 asuntomessualue rakentuu parhaillaan Kouvolan eteläpuolelle Korialle. Pioneeripuiston messualue on venäläisten 1910-luvulla rakentama kasarmialue. Se toimi varuskuntakäytössä aina 1990-luvun alkupuolille saakka. Alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä, ja sen luonne muodostuu vanhoista punatiilisistä kasarmirakennuksista ja Kymijoen jylhistä rantamaisemista.

Varuskuntahistoria näkyy Pioneeripuistossa siis edelleen voimakkaasti. Punatiiliset vanhat kasarmirakennukset ovat suojeltuja ja ne tulevat säilymään alueella. Osa rakennuksista on kunnostettu 2000-luvun alkupuolella ja ne ovat jo asunto- ja liiketilakäytössä.

Pientalojen rakennustyöt käynnissä

Pioneeripuistossa on parhaillaan työn alla viisitoista asuntomessukohdetta. Muutamissa tehdään perustuksia ja joissakin on edetty jo sisätyövaiheeseen. Loppujen kohteiden rakennustyöt tulevat alkamaan loppuvuoden ja talven aikana. Muutama alueelle kaavoitetuista tonteista on vielä myynnissä. Kaikkiaan messuilla on luvattu olevan esillä vähintään 27 kohdetta.

Asuntomessuille rakennetaan edellisten messuvuosien tapaan omakotitaloja ja paritaloja. Alueelle tulee pientalojen lisäksi vuokra-asuntoja sekä yhteisöllisen senioriasumisen kortteli. Suurimmat omakotitalot tulevat olemaan noin 200-neliöisiä. Kompakteja tilankäyttöratkaisuja esitellään useamman kohteen minitalonäyttelyssä. Myös korjausrakentaminen tulee olemaan messuilla esillä.

”Alueen suosituin kortteli on ollut neljästä pientalosta koostuva Rantakortteli, joka sijaitsee Kymijoen läheisyydessä jylhissä rantamaisemissa. Paja-aukion ympärille nousee Virkkulankylän senioriasumisen kohde ja Kouvolan Asuntojen vuokra-asuntokohde”, kertoo Kouvolan kaupungin tiedottaja Elina Fanta.

Keskellä aluetta olevan Paja-aukion tontit ovat alueen pienimpiä, 881-neliöisiä. Isoimmat, yli tuhatneliöiset tontit löytyvät alueen eteläpuolen Kalliorinne-korttelista, jonne on tulossa omakotitaloja.

Suurin osa rakentajista on paikkakuntalaisia, mutta joukossa on myös muualta tulevia rakentajia sekä paluumuuttajia.

”Rakentajaperheet ovat hyvin erilaisia: nuoria pariskuntia, pikkulapsiperheitä ja eläkekotiaan rakentavia”, Elina Fanta kertoo.

Maaperä vaatii perustukset paaluille

Luonnonläheinen Pioneeripuiston alue rajoittuu koillisessa Kymijokeen, kaakossa sitä rajaa rautatie. Lounaassa ja luoteessa Pioneeripuiston metsäalue rajoittuu Ahkojan luonnonsuojelualueeseen.

Alueelle nousevat talot perustetaan maaperäolosuhteiden vuoksi pääsääntöisesti paaluilla. Paalutussyvyys on noin 20–40 metriä, ja rakentajia on ohjeistettu käyttämään teräsbetoni- tai teräsputkipaaluja. Alueen maaperä on puhdistettu ennen tonttien luovuttamista rakentajien käyttöön.

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on ollut käynnissä Pioneeripuiston asuntomessualueella jo toista vuotta. Talonrakentajien lisäksi alueella työskentelevät nyt viherrakentajat. Alueen viherurakka sisältää muun muassa kiveystöitä, leikkipuiston rakentamisen ja viheralueiden istutustöitä. Vihertyöt kestävät kesään 2019 saakka, ja ne valmistuvat juuri ennen Asuntomessujen avajaisia heinäkuussa 2019.

Messuteemoissa esillä ekologisuus ja esteettömyys

Asuntomessualueen rakentamista ohjaavat messuteemat on tehty antamaan ideoita ja ohjaamaan rakentaja talojen, pihojen ja sisustamisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pioneeripuiston asuntomessualueen rakentamisen teemat ovat Kauniisti ikääntyvä, Oma aika ja Bioneeri. Näiden teemojen ympäriltä löytyvät ajatukset esteettömyydestä, kestävästä rakentamisesta, ekologisesta ajattelusta ja hyvistä etätyömahdollisuuksista.

Kaupunki on käyttänyt etätyömahdollisuutta yhtenä kärkenä alueen ja messutonttien markkinoinnissa, sillä liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Lahteen ovat Kouvolasta hyvät: Helsinkiin on 130 kilometriä ja Lahteen 56 kilometriä. Tonttikustannukset ovat Kouvolassa pienet pääkaupunkiseutuun verrattuna. Myös harrastusmahdollisuuksien runsautta on korostettu ja harrastusten toivotaan näkyvän tulevissa messukodeissa.

Asuntomessut Kouvolassa järjestetään 12.7.–11.8.2019. TM Rakennusmaailma 6/19 tulee sisältämään kaikki messukohteet sisältävän messujen virallisen taloluettelon. Lehti ilmestyy 3.7.2019 

Lue lisää: www.asuntomessut.fi