Lempäälässä vuonna 2026 järjestettävät Asuntomessut tulevat olemaan sekoitus aktiivista asumista ja maaseudun rauhaa. Tiivis ja kaupunkimainen asuminen yhdistyy pienen paikkakunnan elämisen helppouteen, kun liikenneyhteydet ovat erimaiset ja palvelut lähellä, Lempäälässä kehutaan.

Messuhankkeen teemoiksi on nostettu ilmastopositiivisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys. Tänä syksynä alueelle sekä tehdään pieniä asemakaavamuutoksia – esimerkiksi ok-tonttien määrää on lisätty – että suunnitellaan infraa. Ensi vuonna alkaa infran rakentaminen ja tonttien kilpailuttaminen sekä rakentajien valinta.

”Ilmastopositiivisuus näkyy alueella jo nyt asemakaavamääräyksissä, joissa ohjataan puurakentamiseen. Muut ilmastopositiiviset ratkaisut suunnitellaan messuhankkeen edetessä”, kertoo Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuman projektipäällikkö Pekka Seppänen.

Seppäsen mukaan kaavassa edellytetään mm. että kaikkien talojen julkisivujen tulee olla puurakenteisia, ja runkomateriaaleistakin yli puolet on mm. kaupunkipientaloissa oltava puuta. Tämän tasoisia määräyksiä sisällytetään kaavoihin erittäin harvoin, vaikka esimerkiksi katemateriaaleista onkin totuttu näkemään mainintoja.

Uudenlaisia elämyksiä Asuntomessuilla

Saikan Asuntomessualue sijaitsee aivan Ideaparkin vieressä, joka tarjoaa mm. monipuoliset vapaa-ajanpalvelut alueelle muuttaville. Ideapark antaa myös näkyvän paikan uusien oheistapahtumien järjestämiselle.

Ideaparkissa voi nykyiselläänkin harrastaa jo neljääkymmentä eri liikuntamuotoa, ja Asuntomessuihin liittyen sinne rakennetaan myös uimahalli-kylpylä. Myöhemmin kaavailuissa on myös hiihtohalli. Molemmat on tarkoitus louhia maan alle.

”Ajatuksena on, että Asuntomessuista Lempäälässä tulee ’koko porukan’ tapahtuma”, Seppänen sanoo. Muksut muksuparkkiin, teinit kylpylään tai sisämikroautoradalle – ja vanhemmat Asuntomessuille.

Alueen koulu ympärivuorokautiseen käyttöön

Alueelle rakennetaan jo messuaikana alakoulu, josta toivotaan ns. alueen yhteisöllistä keskipistettä. Alakoulun tiloja, kuten saleja ja luokkia, voidaan käyttää monipuolisesti kouluajan ulkopuolella.

”Toivomme, että koulun tilat olisivat luonnollinen jatkumo omalle kodille ja ihmiset voivat kokoontua sinne viettämään aikaa yhdessä”, tiivistää Seppänen.

Saikan alueen pinta-ala on noin 12 hehtaaria. Rakennusoikeutta on yhteensä noin 27 000 kerrosneliömetriä. Asukasluvuksi tulee noin 350 asukasta, asuntoja noin 160 kpl.

Omakotitontteja tulee olemaan 22–24, rivi- ja paritalotontteja 3, kaupunkipientalotontteja eli ns. townhouse-tontteja 9 ja kerrostalotontteja 4. Koulu- ja päiväkotitontteja on yksi. Tonttihaku käynnistyy Seppäsen arvion mukaan viimeistään syksyllä 2023.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio korostaa, että tonttihaussa kyse ei ole nopeus- vaan laatukilpailusta: ”Rakentajat valitaan suunnitelmien perusteella, koska alueelle halutaan hyviä taloja monipuolisesti.”