Lohja laskee tämän kesän asuntomessualueelle nousevien talojen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen. Käytössä on ensi kertaa ympäristöministeriön päivitetty rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on tekemässä rakennushankkeiden hiilijalanjäljen laskemisesta pakollista vuoteen 2025 mennessä.

”Olemme jo rakentamisvaiheessa ohjeistaneet ilmastonäkökulman huomioimisessa ja nyt haluamme tehdä näkyväksi eri valintojen ilmastovaikutuksia hiilijalanjälkilaskennan avulla,” kertoo Mirka Härkönen, Asuntomessujen projektipäällikkö Lohjalla.

Arkkitehti Matti Kuittinen on ollut mukana ympäristöministeriön laskentamallia kehittävässä työryhmässä. Lisäksi hän on yhden Lohjan Asuntomessutalon suunnittelija.

”Lohjalla käytössä on ensi kertaa päivitetty arviointimenetelmä. Perinteisesti rakennuksen lämmitys muodostaa ison osan hiilijalanjäljestä, mutta lämmityksen aiheuttamat päästöt syntyvät pitkällä aikavälillä. Rakennukset ovat kuitenkin yhä energiatehokkaampia, jolloin rakennusvaiheen materiaalien päästöt nousevat merkittävään rooliin.”

Ympäristöministeriössä on valmisteltu rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jonka avulla rakentamisen ilmastovaikutukset voi laskea rakennuksen koko elinkaaren ajalta rakennustuotteiden valmistuksesta kuljetuksiin ja työmaatoimintoihin, käyttöön ja korjauksiin, purkamiseen ja kierrätykseen asti. Viime kesänä Asuntomessuilla Tuusulassa testattiin arviointimenetelmän ensimmäistä versiota. Lohjan kohteiden laskelmien toteuttajaksi valittiin Granlund Oy.

Apua rakentajille valintojen tekemisessä

Lohja on mukana EU:n Life-ohjelman osittain rahoittamassa ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa. Lohjalla hanke on tarkoittanut rakentamisen, asumisen ja liikenteen ilmastovaikutuksien hillintää Asuntomessualueella Hiidensalmessa.

”Tulevaisuudessa hiilijalanjäljen tarkastelu rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa antaa rakentajille mahdollisuuden tehdä ilmaston kannalta parempia valintoja taloprojekteissaan. Nyt haluamme tehdä rakennusten hiilijalanjälkilaskentaa tutuksi ja havainnollistaa rakentamisen erilaisten ratkaisujen vaikutusta rakennuksen koko elinkaaren päästöihin. Samalla verrataan rakentamisen ratkaisujen merkitystä arkisiin tekoihin kuten esimerkiksi autoiluun, lentomatkustamiseen tai vaikkapa saunomiseen”, kertoo Canemure-hankkeen projektivastaava Jenna Kotilehto.

TM Rakennusmaailma julkaisee kohteiden hiilijalanjäljistä ja hiilikädenjäljistä muodostuvat kokonaispäästölaskelmat Asuntomessujen kaikki kohteet esittelevässä virallisessa messuluettelossa, joka ilmestyy 1.7. Varmista oma luettelosi ja tilaa TM Rakennusmaailma.

Lue lisää:

Asuntomessut Lohjalla tarjoaa yhteisöllisyyttä ja vihreitä tekoja

Teräsrunkoinen Pyörre on korkean kierrätysasteen talo