Nuoret suomalaiset ovat Danske Bankin teettämän Asunto sijoituskohteena -kyselytutkimuksen mukaan kiinnostuneita asuntosijoittamisesta. Heitä houkuttelevat sekä perinteiset asuntosijoittamiset sekä asunnon vuokraaminen lyhytaikaisesti.

Suomalaiset hankkivat usein sijoitusasunnon siksi, että asuntoa pidetään Suomessa laajasti hyvänä ja turvallisena sijoituskohteena. Nuoret (18–29 v.) pitävät asunnon omistamista selvästi muita ikäluokkia kannattavampana ja turvallisempana tapana turvata tulojen saaminen. Asiantuntijoiden mukaan tähän saattaa vaikuttaa se seikka, että tämä ikäluokka on elänyt käytännössä koko aikuisikänsä matalien korkojen aikana, jolloin etenkään pankkitilit eivät pysty tarjoamaan tavoiteltuja tuottoja.

Joka kahdeksannella suomalaisella sijoitusasunto

Tutkimuksen mukaan joka kahdeksas suomalainen omistaa sijoitusasunnon, ja yli puolet sijoitusasunnon omistajista oli ryhtynyt asuntosijoittajaksi alle 40-vuotiaana. Nuorista asunnonomistajista peräti 39 % kertoo omistavansa sijoitusasunnon. Lisäksi peräti 69 % nuorista sanoo harkinneensa sijoitusasunnon ostamista tulevaisuudessa, kun kaikista suomalaisista tätä on harkinnut 45 %.

”On hienoa, että asuntosijoittaminen kiinnostaa nuoria – minulle se kertoo siitä, että nuoret ryhtyvät jo varhain suunnittelemaan elämäänsä pitkäjänteisesti, myös raha-asioiden ja varallisuutensa kartuttamisen osalta. Asuntosijoittaminen voi olla monelle hyvä ratkaisu – tärkeää on, että sijoitukset muodostavat yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden. Mitä nuorempana näitä asioita aletaan pohtia, sen parempi”, toteaa Kenneth Kaarnimo, Danske Bank Suomen Henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja.

Nuoret aikovat sijoittaa varallisuuttaan tulevaisuudessa muita ikäryhmiä yleisemmin paitsi asuntoihin niin myös osakkeisiin ja rahastoihin. Nuoria näyttäisivät kiinnostavan laajasti erilaiset tavat sijoittaa.

Monta tapaa tienata asunnolla

Danske Bankin tutkimuksen mukaan koti on suomalaisille ensisijaisesti koti. Vaikka omalla kodilla ei haluta ansaita, 62 % suomalaisista on kiinnostunut ansaitsemaan sellaisella omistusasunnolla, jossa ei itse asu vakituisesti. Asunnon laittaminen vuokralle on edelleen selvästi yleisin asuntosijoittamisen muoto, mutta muitakin tapoja ansaita asunnoilla on, kuten vuokrata asuntoaan lyhytaikaisesti esimerkiksi Airbnb:n kautta tai jonkin tapahtuman ajaksi.

Nuoret näyttävät olevan selvästi kiinnostuneempia lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta. Joka kymmenes nuori on ansainnut ja 30 % on kiinnostunut ansaitsemaan kodillaan vuokraamalla sitä tai osaa siitä lyhytaikaisesti.  Lisäksi 26 % nuorista harkitsee ostavansa tulevaisuudessa asunnon varta vasten tähän tarkoitukseen, kun koko väestöstä tätä harkitsee vain 16 %.

”Sijoitusasunnon hankkimista suunnittelevan nuoren on tärkeää muistaa, että sijoitusasuntoa lainalla hankittaessa oman pääoman vaatimukset ovat usein suuremmat kuin kotia hankittaessa. Lisäksi tulojen täytyy olla vakaat, jotta talous kestää sijoitusasunnon yllättävät kulut ja tarvittavat investoinnit sekä sellaiset kuukaudet, jolloin asunto on tyhjillään. On myös hyvä ottaa huomioon, että vuokratulot eivät kokonaan sada omistajan tilille, vaan niistä täytyy maksaa vielä yhtiövastike ja verot. Myös pankki ottaa nämä seikat huomioon lainoja myöntäessään”, Kenneth Kaarnimo kertoo.

 

Asunto sijoituskohteena -kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankin toimeksiannosta YouGov Finland. Kyselyyn vastasi 20.9.–25.9.2017 yhteensä 1 510 täysi-ikäistä suomalaista.