Aurinkosähkön pientuotanto on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuodessa sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon osuus kasvoi 82 prosenttia.

Vuoden 2018 lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkötuotantoa oli noin 120 megawattia (MW).  Vuoden 2017 lopussa verkkoon liitetyn aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti oli 66 MW.  Vuodessa sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kapasiteetti kasvoi siis 54 MW:lla, eli 82 prosenttia. Tämä käy ilmi Energiaviraston sähkön jakeluverkonhaltijoilta keräämistä alustavista tiedoista.

Sähkön pientuotannosta noin 60 prosenttia tulee aurinkosähköstä.  Sähkön pientuotanto puolestaan vastaa reilua prosenttia Suomen sähkön kokonaistuotantokapasiteetista.

Verkkoon liitetyn sähkön pientuotanto kasvoi 37 prosenttia

Aurinkosähkötuotantoa hoitaa Suomessa tällä hetkellä yksi yli 1 MW:n laitos. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta runsaat 20 MW. Se jakautuu yli 50 000 pientalolle, erityisesti vapaa-ajan asunnolle.

Sähköverkkoon liitetyn sähkön pientuotannon (alle 1 MW yksiköt) kapasiteetti oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 201 MW. Tästä suurin osa, 60 prosenttia, on aurinkosähköä. Kaikkiaan verkkoon liitetyn sähkön pientuotannon kapasiteetti kasvoi vuoden 2018 aikana 37 prosenttia.

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot. Luvut eivät siis sisällä suuria, yli 1 MW voimalaitoksia. Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsitelevään aineistoon ja muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin.

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksystä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu.