Rakentamiseen käytetään joka vuosi puolet maailman raaka-aineista. Siksi on tärkeää parantaa sen materiaalitehokkuutta. Asuntomessuilla Lohjalla nähtävä Talo Pyörre on ekologisten ratkaisujen edelläkävijä. Oman höysteensä taloon tuo myös sen pyöreä muoto.

”Samoin kuin ihmisen pitää syödä terveellisesti lautasmallin mukaan, tulee tulevaisuudessa myös taloja ’syöttää’ rakennusvaiheessa terveellisesti – tehdä ne materiaaleista, joissa on mahdollisimman vähän haitallisia aineita, jotka aiheuttavat mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen ja jotka voidaan aikanaan kierrättää mahdollisimman tehokkaasti tulevien sukupolvien hyödyksi”, selittää Pyörteen suunnittelusta vastaava arkkitehti Matti Kuittinen.

Hänen mukaansa suunnittelijan vastuuseen kuuluu työn tulosten ennakointi yli rakennuksen käyttöiän, purkamiseen asti.

Talossa kiertääkin myös moni muu asia kuin muoto.

Haasteellinen etuoikeus

Pyörre sai alkunsa muutamasta sattumasta.

Kuittinen kuului lohjalaisen Cafe Laurin kanta-asiakkaisiin. Kun kerran tuli puhetta vuonna 2021 paikkakunnalla järjestettävistä Asuntomessuista, heitti Kuittinen tutuksi tulleelle kahvilan yrittäjäpariskunnalle ehdotuksen rakentaa messuille unelmien koti.

Aluksi vastaus oli ehdoton ei, mutta jäi idea kytemään – ja muuttui pyöreäksi.

Seuraava sattuma oli toisen kanta-asiakkaan, teräsrakenteistaan tunnetun Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtajan Leena Lundellin kanssa käyty keskustelu. Kuittinen oli jo aiemmin suunnitellut Vantaan Asuntomessuille pyöreää taloa, joka ei kuitenkaan edennyt toteutukseen.

Koska Kuittisella ja Lundellilla oli siis aiempaa kokemusta hyvästä yhteistyöstä, oli lähes pakko edestä unelmien toteutukseen. Nyt Lundell lupasi taivuttaa teräksen haluttuun muotoon.
Kuittiselle pyyntö pyöreästä talosta oli ennen kaikkea etuoikeus.

”Tällainen suunnittelutyö on ollut todella virkistävää. Aika harvoin löytyy näin avarakatseisia ja ennakkoluulottomia yksityisasiakkaita. Erityisesti Asuntomessuille on hienoa päästä kokeilemaan jotain uutta ja tavallisuudesta poikkeavaa.”

Suunnittelutyö ei ole Kuittisen mukaan ollut erityisen haasteellinen.

”Toki mitoitus- ja kalustusasioita on mietittävä toisenlaiselta pohjalta. Tärkeää on myös pitää ratkaisut mahdollisimman yksinkertaisina ja luontevina. Ettei synny tunnetta keinotekoisesta kikkailusta tai ylivirittelystä.”

”Toki tuttuus rakennuttajien kanssa on helpottanut tilannetta. Lähtökohtana on ollut hyvä keskinäinen luottamus asioiden suunnittelussa ja sopimisessa.”

Ikuisesti kierrätettävä teräs

Kiinnostavan muodon lisäksi Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen resurssitehokkaan rakentamisen professorina toimivalle Kuittiselle keskeisiä ovat olleet rakentamiseen liittyvät ilmastokysymykset. Pyörteessä on pyritty hakemaan ennen kaikkea kiertotalouden esimerkkejä.

Rakennusmateriaalit on valittu siten, että mahdollisimman suuri niistä osa niistä on kierrätettyjä ja uusiutuvia sekä uudelleen kierrätettäviä. Materiaalien kierrätyksestä ja pitkäikäisistä hiilivarastoista saatavat hyödyt ovat suuremmat kuin materiaalien valmistuksen ilmastohaitat. Ne ovat myös kaksi kertaa suuremmat kuin talon energiankulutuksesta koituvat haitat.

Pyörre rakennetaan esivalmistetuista teräselementeistä, jotka on valmistettu neljästä kierrätetystä autonromusta. Niiden ja muiden rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälki on yli 50 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren päästöistä.

”Teräs on rakennusmateriaalina sataprosenttisesti, ikuisesti kierrätettävä ja hiilijalanjäljeltään pieni. Toisin kuin usein luullaan, se ei kärsi kosteudesta ja sillä saa paremmin katkaistua kylmäsillan kuin puulla tai betonilla”, Leena Lundell kertoo.

Mahdollisimman suureen kierrätysasteeseen on pyritty myös muissa rakenteissa. Muun muassa puhallusvilla on valmistettu kierrätyslasista ja autotallin lattia valettu kierrätysbetonista.

Vähähiilisyyttä ja kierrätysastetta nostetaan lisäksi uusilla teknisillä tuoteinnovaatioilla, kuten nanohiiliteknologiaan perustuvalla lämmityselementillä. Biopohjainen sähköä johtava elementti voidaan sijoittaa liukuoven peileihin tuottamaan niin sanottua mukavuuslämpöä.

”Leijuva” talo säästää ympäristöä

Myös energiantuotannossa on hyödynnetty ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Rakenteiden lämmöneristävyys on hyvä, ja energian tuottamiseen käytetään ilmalämpöpumppuja sekä aurinkopaneeleja. Vuotuinen energian kulutus on hyvin vähäistä. Rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä energiankulutus aiheuttaa myös vähän.

”Energiatehokkuus, energiapihiys, on tulevaisuudessa erityisen tärkeää. Koska koko yhteiskuntaa pyritään sähköistämään, tarvitsemme yhä enemmän uusiutuvaa ja puhdasta energiaa”, Kuittinen painottaa.

Rakentamisen pitäisi kantaa vastuuta myös konkreettisesta ympäristöstä.

Teräsjalkojen päällä seisova Pyörre ikään kuin leijuu paikoillaan. Paitsi visuaalisesti kiinnostava se on myös ympäristöystävällinen ratkaisu: perustuksissa päästään pieniin ilmastopäästöihin, ja talon elinkaaren lopussa tonttimaahan ei jää juurikaan arpia tai maan alta poistettavia rakenteita.

Ympäristöystävällisyys näkyy myös pihasuunnittelussa: pihalle luodaan hiilinieluja biohiilen avulla. Näin maaperän kyky sitoa hiiltä saadaan suuremmaksi.

Toki tulevaisuuden uskoa omalta osaltaan luo myös pihan ytimeen istutettu omenapuu.

Vastuussa kestävämmästä tulevaisuudesta

Kuittinen korostaa rakentamisen kiertotalousajattelun yhteiskunnallista merkitystä. Siihen pitäisi päästä kiinni mahdollisimman pian – niin resurssien riittävyyden kuin ilmaston vuoksi.

”Rakentamisessa tulisi vähentää resurssien käyttöä todella radikaalisti. Jos Suomessa keksitään hyviä tapoja tehdä kauniita, toimivia rakennuksia ja paljon vähemmillä resursseilla, niillä ideoilla oli todella paljon kysyntää.”

Yliopistovirkansa lisäksi hän itse kehittää ympäristöministeriön erityisasiantuntijana rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmää. Pyörre ei ole ministeriön hanke, mutta käytännöllistä testialustaa se on tarjonnut sekä erilaisten ratkaisujen merkityksen että kustannusten osalta.

Resurssitehokkaassa ja ekologisessa rakentamisessa riittää vielä Suomessa tekemistä.

”Lainsäädäntömme ei juurikaan edellytä näiden huomioimista. Toivottavasti tulevassa maankäyttö- ja rakennuslaissa on jo enemmän näitä asioita”, Kuittinen toteaa.

Asiaa pyritään edistämään myös Pyörteen myötä: Asuntomessuille valmistuu talosta mahdollisimman selkeä ”tuoteseloste”.

”Toivottavasti se tarjoaa mahdollisimman monelle messuvieraalle kiinnostavaa lisätietoa: talossa on tämän verran uusiutuvia ja uusiutumattomia aineita, tuon verran kierrätettyä. Ja kun taloa korjataan tai puretaan tulee tämän verran tavaraa, josta voidaan kierrättämällä tehdä sitä tai tätä,” Kuittinen kuvaa.

”Tietääkseni tällaisia kiertotalousindikaattoreita rakennukselle tehdään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.”

”Vietämme suuren osan ajastamme sisätiloissa, joten monia voisi kiinnostaa, mistä ne on tehty ja kuinka terveellisesti. Talon rakentaminen on myös yksi ihmisen suurimmista ilmastoteoista.

oivottavasti ihmisiä kiinnostaa myös se, miten siihen pystyy vaikuttamaan”, Matti Kuittinen pohtii.

TM Rakennusmaailma julkaisee kaikkien Asuntomessut Lohjalla -tapahtuman kohteiden rakentamisen tiedot ja pohjapiirrokset numerossa 6/21 ilmestyvässä Asuntomessujen virallisessa taloluettelossa. Varmista oman messuluettelosi saanti ja tilaa TM Rakennusmaailma!

Lue lisää Talo Pyörteestä:

Teräsrunkoinen Pyörre on korkean kierrätysasteen talo

Pyöreä talo syntyy teräksestä