Valoisa ja avara koti ei arvokkaiden neliöhintojen aikana välttämättä tarkoita runsaita neliöitä. Valoisa vaikutelma syntyy niin, että erilaisilla ikkunoilla sekä lasiseinämillä ja -ovilla tuodaan ulkotilaa ja luonnonvaloa osaksi sisätilan kokemusta.

”Teimme muutoksia ikkuna-aukkoihin Tiivin alkuvuosina säännöllisesti. Usein ne olivat aukon pienennyksiä, kun esimerkiksi ikkuna jäi osittain jäljestäpäin asennetun pöytätason taakse. Monesti asiakkailla oli myös tarve suurentaa ikkuna-aukkoja valon lisäämisen, maiseman tai jonkin muun syyn takia. Joskus se tapahtui ikkunoiden väliosia poistamalla, joskus suurennettiin aukkoa”, sanoo ovi- ja ikkunavalmistaja Pihla Group Oy:n asennusjohtaja Ilkka Tissari.

Aukkomuutokset eivät ole koskaan täysin ongelmattomia työkohteita, sillä huomioitavaa on paljon. Myös kokeneet ammattilaiset joutuvat toisinaan oppimaan virheistään.

”2000-luvun alkupuolella saimme reklamaation, joka tuli maksamaan paljon. Aukkomuutosten vuoksi asuintalon katto notkahti. Jouduimme muun muassa ennallistamaan rakennuksen runkorakenteita ja levyttämään seiniä. Tapauksen jälkeen laadimme aukkomuutoksista kirjalliset ohjeet. Nykyisin Tiivin kanta on se, että jos joudumme kajoamaan kantaviin rakenteisiin, emme lähde työn toteutukseen ilman kunnollisia rakennesuunnitelmia.”

Vaativuusaste vaihtelee talokohtaisesti

Rakenteita tuntemattoman remontinharkitsijan mieleen nousee ensimmäisenä kysymys, onnistuuko aukkomuutos minkä tahansa talotyypin rakenteisiin. Kyseessä voi olla hirsi, tiili- tai rintamamiestalo tai aikoinaan Klubi-askin kanteen piirretty ja pitkästä tavarasta tehty lautarakenteinen talo. Se voi olla myös elementtirakenteinen talopakettitalo. Piirustukset voivat olla tallessa tai sitten ei.

Haasteena ovat erilaisten talotyyppien erilaiset rakenteet. Työhön tarvitaan suunnitelmat, toimenpide- tai rakennuslupa ja tietysti valvonta. Asiakkaan on tiedostettava remontin kokonaislaajuus ja sitouduttava sen tuottamiin kustannuksiin.

”Periaatteessa aukkomuutokset onnistuvat kaikkiin taloihin, mutta joissain tapauksissa se edellyttää suuria muutostöitä. On huomioitava valesokkelit, tiiliseinissä aukkojen päällä olevat palkit, sähkö- ja vesijohdot yms. Neuvon ottamaan heti alkuun yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan, joka ymmärtää rakenteista”, Tissari korostaa.

Hirsitaloon on helpointa sahata lisää tai isompia ikkuna-aukkoja. Joissakin taloissa ko. remontti on puolestaan erityisen hankala eli odotettavissa on kallis ja työläs tapaus. Tissari luettelee hankaliksi tapauksiksi talot, joissa aukkojen yläpuolia joudutaan vahvistamaan palkilla sekä talot, jossa runkorakenne on täystiili/betoni. On hyvä huomioida, että timantilla runkoa leikattaessa käytetään vettä ja lisäksi leikkaamisesta tulee pölyä.

Mikä voisi mennä pieleen?

”Aukkomuutoksissa on useita riskin paikkoja, jotka on tunnistettava ja ennakoitava mahdollisuuksien mukaan. On varmistettava, kestävätkö yläpuoliset rakenteet, esimerkiksi tiiliseinä voi katketa. Purutäytteisissä taloissa aukon yläpuoliset eristeet voivat pudota aukkoa tehdessä. Sieltä voi löytyä myös hiilimurskaa eristeenä.”

”Oma lukunsa ovat jotkut 70-90 -luvulla rakennetut elementtitalot, joissa ikkunalla ei ole varsinaista karmia. Ikkunarakenne on niissä suunniteltu niin, että se ei ole purettavissa. Puitteet tai lasielementit on kytketty suoraan runkoon eli niiden ”karmi” on kantava rakenne. Jos sen poistaa, seinän tuenta pettää eli seinä tulee alas. Uudet ikkunat onkin asennettava ns. vanhan karmin sisään. Jos aukkoa on suurennettu, on työ on suunniteltava huolellisesti ja tehtävä tarvittavat rakenteen vahvistukset ja tuennat.”

Remontit kannattaa aina teettää ammattilaisella. Osoitteesta vastuugroup.fi voi tarkistaa, onko tekijöillä velvoitteet hoidettu ja vakuutukset kunnossa. Se on tärkeää, jotta mahdollinen virhe ei koidu loppupeleissä työn teettäjän maksettavaksi.

”Olemme menneet hätiin, kun kattoja on notkahtanut, tiiliseiniä on katkennut, seinän sisällä kulkevia kaapeleita ja vesiputkia on katkennut, eristeinä olevat hiilimurskat ja purut ovat tulleet alas. Ikkuna-ammattilaisilla on näistä töistä paljon kokemusta ja osaamista. Työn teettäjän kannattaa silti varautua ylimääräisiin ja yllättäviinkin kustannuksiin, varsinkin jos talon rakenteista ei ole tarkkaa tietoa.”

Hintoja on vaikea kertoa, mutta otetaan joku keskivertoesimerkki. Mitä suunnilleen tulee maksamaan, jos halutaan vaikka puutarhaterassille lasiliukuovi ja muualle muutamien ikkuna-aukkojen suurennus?

”Aukon teko tai suurennus puurakenteeseen maksaa 350,00 eur/m2+ mahdolliset sähkö- ja putkityöt, mahdolliset timanttiporaukset, nosturit. Jos rakenteita joudutaan vahvistamaan, nämä kulut tulevat vielä päälle.”

Lue lisää: 

Lisää luonnonvaloa

Näin valitset oikean ikkunan

Ikkunaremontin voi tehdä talvellakin

Lisää päivänvaloa pientaloon

a) nykyisiä ikkuna-aukkojen suurentamalla

b) kokonaan uusia ikkuna-aukkoja puhkaisemalla

c) vierekkäiset ikkunat korvataan yhdellä isolla ikkunalla

d) ikkunoiden tilalle halutaan terassille tai puutarhaan johtava lasinen liukuovi

Etene näin

1 Selvitä oman kuntasi rakennusvalvonnasta/rakennustarkastajalta, mitä lupia tarvitaan. Käytännöt vaihtelevat jonkin verran paikkakuntakohtaisesti.

2 Hanki pätevä suunnittelija.

3 Teetä rakenne- ja lupapiirustukset.

4 Hanki vastaava työnjohtaja, jos lupa sitä edellyttää.

5 Hae rakennus-, tai toimenpidelupa.

6 Tilaa ikkunat ja ovet, tarvittaessa asennus.

7 Hoida lupaan liittyvät katselmukset ja ilmoitukset yhdessä vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvonnan kanssa.