Betonirakentamisen päästöjen puolittamiseen tähtäävä hanke käynnistyy. Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhdessä valmistelemalle LOIKKA-hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus.

LOIKKA-hankkeen tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta. Hankkeella tavoitellaan siis yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä.

Maaliskuun alussa käynnistyvä hanke kestää kaksi vuotta.

Mukana betonirakentamisen yrityksiä

Hankkeeseen sisältyy Aalto-yliopiston toteuttaman, noin 700 000 euron ydinhankkeen lisäksi useita yritysten tai yritysryhmien toteuttamia hankkeita sekä kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä Norjan teknillisen yliopiston NTNU:n kanssa.

Business Finlandin mukaan LOIKKA-yhteishankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään betonirakentamisen vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta rakentamisen perinteisellä toimialalla. Hanke tukee Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja luo Suomelle edellytyksiä päästä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäasemaan.

Yhteishanke mahdollistaa yritysten vastuullisen liiketoiminnan ja vientikilpailukyvyn kasvattamisen. Business Finlandin arvion mukaan hankekonsortioon sisältyy hyvä arvoketju sementin- ja seosaineiden sekä laitteiden valmistajista betonin, betonielementtien ja -harkkojen valmistajiin. Hanke edistää pienten ja isojen yritysten sekä tutkimuksen laajaa yhteistyötä.

Projektin rahoitus on myönnetty ”Vähähiilinen rakennettu ympäristö” -ohjelmasta, jonka varat tulevat eurooppalaisesta RRF-elpymisvälineestä.

Lue lisää:

Maailman eniten käytetty rakennusmateriaali betoni uudistuu