Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes testasi betoniteräksisiä tuotteita. Tutkitut terästangot, -kiepit ja -verkot täyttivät vähimmäisvaatimukset ja olivat kunnossa.

Testeihin valittiin kahdeksan harjaterästankoja valmistavaa ja viisi betoniteräsverkkoja tekevää tehdasta ja heidän tuotteitaan. Tuotteet tehtiin kotimaassa ja muualla Euroopassa. Näytteet hankittiin valmistajilta ja tukkukauppiailta, jotka myyvät terästuotteet rakennustyömaille, rautakauppoihin ja myös raudoitteiden valmistajille.

Tukes testasi betoniterästuotteita osana rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa. Testeillä haluttiin selvittää, täyttävätkö betoniteräkset ympäristöministeriön asetukset ja tuotteille määritellyt vähimmäisvaatimukset.

Betoniterästangoille ja –verkoille tehtiin veto- ja taivutuskokeita, pituusmassan ja poikittaisharjojen mittauksia sekä kemiallisen koostumuksen määrityksiä. Teräsverkoista selvitettiin hitsausliitosten kestävyyttä leikkausvetokokeilla.

Tuotteet täyttivät vähimmäisvaatimukset

Testien perusteella kaikki mukana olleet betoniterästuotteet täyttivät niille asetetut vähimmäisvaatimukset, Tukes kertoo. Tuotteista ei löytynyt puutteita.

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen mm. hitsattavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen teknisisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä. Esimerkiksi betoniteräksen nimellishalkaisijan on oltava vähintään neljä ja enintään neljäkymmentä millimetriä, myötörajan ominaisarvon vähintään 400 MPa ja sitkeysluokan A.

Betoniterästuotteiden tyyppihyväksyntä ja tekniset vaatimukset tulivat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Tyyppihyväksyntä CE-merkinnän puuttuessa

Vapaaehtoisella tyyppihyväksynnällä voidaan osoittaa, että betoniteräs tai betoniteräsverkko täyttää sitä koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tekniset vaatimukset. Aikaisemmin betoniterästen tuotekelpoisuus osoitettiin tuotesertifikaatilla eli FI-merkinnällä.

Teräsbetonituotteiden valmistajat ovat siirtyneet vuoden 2017 aikana FI-merkinnän käytöstä tyyppihyväksynnän käyttöön. Tämä koskee niin kotimaisia kuin ulkomaisia valmistajia.

Tyyppihyväksynnän käyttö perustuu tuotehyväksyntälakiin. Tyyppihyväksyntää voidaan käyttää silloin, kun rakennustuotteelle ei ole CE-merkintään johtavaa harmonisoitua standardia. Tuotehyväksyntälaki tuli voimaan 1.7.2013.