Biojäte pitää heinäkuun alusta lähtien erikseen kerätä taajamissa sijaitsevista rivi- tai kerrostaloista, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Kuntien tulee järjestää biojätteen erilliskeräys taajamissa sijaitsevissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä viimeistään 1.7.2022. Myös useimpien yritysten sekä julkisten hallinnon- ja palveluntuottajien on järjestettävä heinäkuusta lähtien toiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen erilliskeräys.

Erilliskeräysvaatimusten tavoitteena on saada lajitellusta materiaalista uusia tuotteita sekä vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Biojäte voidaan myös kompostoida

Asuinkiinteistöjen velvoite kerätä biojäte erikseen koskee taajamissa eli vähintään 200 asukkaan alueilla sijaitsevia rivi- tai kerrostaloja, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla kompostoinnilla tai vastaavalla pienimuotoisella käsittelyllä, jos kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräykset sen sallivat.

Jätelaki velvoittaa ilmoittamaan kompostoinnista tai muusta vastaavasta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle, jolloin viranomainen tietää kiinteistön täyttävän lain vaatimukset. Ilmoitusten avulla on mahdollista koota luotettavaa tietoa kompostoinnin määrästä ja laskea se mukaan Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysasteeseen.

Kompostoinnin avulla kiinteistön sekajätteen tyhjennyksiä voidaan usein harventaa, kun biojäte lajitellaan erikseen. Silloin myös jätekustannuksen pienenevät.

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä ja lajittelusta saa oman kunnan jätelaitokselta tai jätehuoltoviranomaiselta.

Erilliskeräykset laajenevat vaiheittain

Pakkausjätteen ja pienmetallijätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin taajamissa sijaitseviin vähintään viiden asunnon kiinteistöihin viimeistään heinäkuussa 2023. Yli 10 000 asukkaan taajamissa biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin asuinkiinteistöihin, kuten pientaloihin, viimeistään heinäkuussa 2024.

Taajamien ulkopuolella asuvia palvelevat pakkausten tuottajan ja kunnan järjestämät pakkausjätteen alueelliset vastaanottopaikat, jotka sijaitsevat usein kauppojen yhteydessä. Tekstiilijätteen alueellinen keräys alkaa viimeistään 2023.

Lue lisää:

Nikkaroi puisista pihalaatoista kompostikehikko

Tee ekoteko ja kompostoi jätteet kesämökillä