Helsingin seudun ympäristöpalvelut selvittää, kuinka biojätteen lajittelua kodeissa voisi tehostaa entisestään. Hankkeessa ovat mukana HSY, vuokra-asuntoyhtiöt ja ruokahävikkitoimijat.

Osaksi Suomen hallituksen kärkihankkeita valitussa ”BIORENT – biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä” -hankkeessa ovat HSY:n lisäksi valtakunnallisesti merkittävät vuokra-asuntoyhtiöt Kojamo Oyj ja Sato Oyj sekä uraauurtavaa työtä ruokahävikin vähentämisen puolesta tehneet From Waste to Taste ry ja Rhea Solutions Oy.

”Biojätteen lajittelun tehostaminen on kierrätystavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta erittäin tärkeää”, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Hankkeeseen valitaan muutamia kohdekiinteistöjä, joissa biojätteen lajittelumahdollisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kuusi prosenttia kotitalouksien ruoasta päätyy roskiin

Tuoreen kuluttajakyselyn mukaan vain 57 prosenttia kerros- ja rivitaloasukkaista kertoo lajittelevansa biojätteen erikseen muista jätteitä aktiivisesti tai melko aktiivisesti. Kotitalouksilla on siis vielä parantamisen varaa.

Biojätteen lajittelun tärkeyttä lisää se, että kotitaloudet ovat suurin ruokahävikin lähde ruokaketjussa. Jopa kuusi prosenttia kotitalouksien ostamasta ruoasta päätyy roskiin. Lajittelu on tärkeää, sillä vain siten kodin biojätteestä saadaan talteen sekä energia että luonnolle tärkeät ravinteet, kuten fosfori ja typpi.

Biojätteen keräysastia löytyy kaikista vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöistä pääkaupunkiseudulla. Kotitaloudet ovat myös suurin ruokahävikin lähde ruokaketjussa.

”Pyrimme tehostamaan biojätteen lajittelua ja vähentämään ruokahävikkiä toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä, kuten keittiötilojen suunnittelua, uudenlaisia biojäteastioita sekä tehostettua viestintää ja neuvontaa kohdekiinteistöissä”, kertoo HSY:n projektipäällikkö Aino Kainulainen.

Biorent-hankkeen tuloksena saadaan mitattua tietoa eri toimenpiteiden vaikutuksista sekä suosituksia siitä, kuinka biojätteen lajittelun tehokkuutta ja ruokahävikin vähentämistä voidaan parhaiten edistää vuokra-asuntokiinteistöillä. Hankkeen opit voidaan ottaa valtakunnallisesti käyttöön ja niitä voidaan osin soveltaa myös omistusasuntoihin. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.