Mies asentaa biolämmityskoneistoa

Öljylämmitysalan kenttätutkimus ”Biolämmitysöljyn toimivuuden varmistaminen seospolttoaineena” on alkanut vähintäänkin lupaavasti. Lämmityslaitteet hyväksyvät seosöljyn kakistelematta ja päästöt näyttävät pienenevän. Seurantatutkimus kestää kaksi vuotta.

Hankkeessa testataan erityyppisten biopolttoöljyseosten soveltuvuutta tavallisissa öljylämmityslaitteissa sekä seosten säilyvyyttä. Parinkymmenen omakotitalon öljysäiliöt Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä tankattiin helmikuussa 10-prosenttisella seospolttoaineella. Öljysäiliöissä jäljellä olleiden öljyjen määristä riippuen seospitoisuus vaihteli viiden ja kahdeksan tilavuusprosentin välillä, kun säiliöt tankattiin.

Kenttäkoe pohjustaa bionesteiden tuloa asteittain öljylämmittäjien käyttöön. Tavoitteeksi on asetettu, että ensi vuonna biokomponentin osuus lämmitysöljyissä olisi kaksi prosenttia. Vuoteen 2016 mennessä osuus kasvaisi kymmeneen prosenttiin. Tavoite liittyy Euroopan yhteisön päästötavoitteisiin sekä valtiovallan ja öljyalan äskettäin jatkettuun ja uusittuun öljylämmityksen energiatehokkuussopimukseen Höylä III.

Helmikuussa alkaneessa seurannassa mukana olevat talot ovat tavallisia öljylämmitteisiä omakotitaloja. Ennen kokeen alkamista lämmityslaitteille tehtiin pelkästään normaali vuosihuolto. Kokeeseen on mallia otettu Keski-Euroopasta, missä toimivuustestejä on tehty jo pitempään. Suomessa on katsottu, että eteläisempää Eurooppaa vaativampien ilmasto-olosuhteiden takia tarvitaan erillinen, suomalainen seurantatesti.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Öljyalan Palvelukeskuksen, öljy-yhtiöiden, laitevalmistajien sekä asennusliikkeitä edustavan Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistyksen kesken. Valtiovallan osalta rahoittajina ovat ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Höylä-sopimuksessa ovat mukana myös jakeluketjut kaikkien öljy-yhtiöiden lisäksi.

Palamisarvot ja tehokkuus tutkittavina

Suomen Lämmitystieto Oy:n neuvontateknikko Hannu Rauhala teki ensimmäiset tarkastukset testitaloissa toukokuun puolivälin paikkeilla. Säiliöiden tankkauksista oli kulunut kolmisen kuukautta. Tavanomaiseen lämmitysöljyyn oli sekoitettu kasvisöljypohjaista, vähähappoista metyyliesteriä (FAME).

”Polttimet ovat valmistajien huolto-ohjeen mukaisissa perussäädöissä. Tällä ensimmäisellä katselmuskäynnillä mitataan palamisarvot ja tutkitaan, onko polttimiin jäänyt palamisjäännöksiä poikkeuksellisessa määrin”, Rauhala selostaa.

Hannu Rauhala tutkii ensimmäisellä tarkastuskerralla biolämmitysöljyn aiheuttamat käyttöaikaiset muutokset verrattuna perinteiseen fossiiliseen lämmitysöljyyn. Jos mitään hälyttäviä muutoksia ei ole havaittavissa eikä palamisanalysaattori anna normaalista poikkeavia lukemia, voidaan seuraavan tarkastuskäynnin ajankohtaa pidentää.
”Lähtökohtana tarkastuskäynneillä on, ettei säätöjä muuteta”, Rauhala toteaa.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 5/08, joka ilmestyy 20.8.